Noordwest-Veluwe

Afdeling Noordwest-Veluwe

 


Afdeling Noordwest-Veluwe

Welkom op de site van de afdeling NW-Veluwe van het Humanistisch Verbond. Voor de leden zijn er maandelijks diverse activiteiten.

Voor leden is er elke tweede woensdagochtend van de maand een koffieochtend, in een café restaurant in Ermelo. Gespreksthema’s kunnen daar op de ochtend zelf door de deelnemers worden ingebracht.

Daarnaast zijn er een leeskring en twee gespreksgroepen, met een vaste deelnemersgroep van leden.

Op dit moment zijn we nog bezig met het opzetten van een maandelijks Humanistisch Café in Harderwijk, dat toegankelijk is voor iedereen. De thema’s zullen van tevoren vaststaan en er zal een deskundige uitgenodigd worden om een inleiding te houden. In de plaatselijke pers zullen de bijeenkomsten van te voren worden aangekondigd en alle leden krijgen hierover bericht.

Onder het kopje “Vaste activiteiten” kunt u meer informatie vinden. U ziet daar ook met wie u contact kunt opnemen.

 

Algemeen Noordwest - Veluwe

Introductie

De afdeling is opgericht in september 1948, als Humanistisch Verbond, gemeenschap Nunspeet. Momenteel telt de afdeling circa 120 leden. Hij omvat de gemeenten: Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Elburg.


 

Bestuur

Voorzitter
Marianne Oldenkamp
email:
 vz.hv.nw.veluwe@gmail.com

Penningmeester
Janny Habermehl
tel.: (0341) 55 71 71

Email: pennm.hv.nw.veluwe@gmail.com

Secretaris 
Kristina R. Drost
tel.: 06-51436658
email:
 hv.nw.veluwe@gmail.com

Ledenadministratie en Nieuwsbrief 
Mey Hwa Ligthart - Lim
email:
 admin.hv.nw.veluwe@gmail.com

Algemeen lid
vacant

Webredacteur
Hans Kooman

Andere actieve leden

Contactpersonen voor de gemeenten
Nunspeet/Hulshorst/Vierhouten
Antje Bömer - Riemersma
tel.: (0341) 25 29 68

Harderwijk
Marina Lokhorst
tel: (0341) 42 87 40

Ermelo
Dorothea Bleijenberg
Tel: (0341) 56 35 70

Putten
Alie Kortrijk
tel.: (0341) 35 82 27 

 

Vaste activiteiten voor leden

Koffieochtenden

In mei 2017 zijn er maandelijkse koffieochtenden gestart. Elke tweede woensdag van de maand is er een koffieochtend in een café-restaurant in Ermelo. We maken hier gebruik van een aparte ruimte. Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen de consumpties zijn voor eigen rekening. Deze koffieochtenden gaan het hele jaar door. Vooraf opgeven is niet nodig, blijvende deelname ook niet. Ieder lid is van harte welkom! Het begint om 10:30 uur.

Er wordt gesproken over één of meer thema’s, die ter plekke worden ingebracht. Eén van onze leden begeleidt de gesprekken. Zij zorgt ervoor dat iedereen aan bod kan komen. De koffieochtenden bieden een plek voor een goed gesprek en ook onderling contact en gezelligheid. Degenen die dat willen, kunnen na afloop nog gezamenlijk lunchen.

Leeskring Het Venster

Onze leeskring bestaat sinds september 2013. Deze kring is ontstaan vanuit het HV, maar is in principe toegankelijk voor iedereen.
Wij lezen en bespreken hoofdzakelijk literaire romans en komen één keer in de zes weken bij elkaar. Via de bibliotheek hebben we een leeskringabonnement en kiezen uit de biebcatalogus in het voorjaar boeken voor het hele jaar.

Om de beurt hebben we de leiding en zijn we gastvrouw. Onze kring heeft 7 leden en dat is voor ons het maximum. Zo kan iedereen voldoende inbreng hebben. Er is op dit moment dus een ledenstop.

 

Gespreksgroep 1

Deze groep werd ongeveer tien jaar geleden opgericht. De gespreksgroep komt eens per zes weken om de beurt bij elkaar. Tegenwoordig werken wij zonder veel voorbereiding . Iedereen is vrij om een onderwerp in te brengen en dit betekent dat we soms meerdere thema’s behandelen per keer.

Het afgelopen jaar is een jaar geweest waarin de zorg over de politieke en sociale situatie locaal en globaal ons bezig heeft gehouden. We hebben de machteloosheid met elkaar gedeeld maar ook gezocht naar hoe we op kleine schaal onze weerbaarheid kunnen laten zien. Door steeds met elkaar in gesprek te blijven, door de maandelijkse themabijeenkomsten van onze afdeling te bezoeken, zelfs als de gezondheid dat een beetje moeilijk maakt, door de krant te blijven lezen en door sociale contacten niet te verwaarlozen, proberen we actief te blijven voor een humanere wereld.

Laatst ging het gesprek over het belang van een houding van nieuwsgierigheid naar de ander en over het ontwikkelen van empathie. De keer daarvoor was het thema een moreel dilemma over omkoping in de sportwereld. Duidelijk is dat onze levensverhalen rijke bronnen van kennis zijn. Door in gesprek te blijven vergaren we steeds een nieuw stukje informatie en komen we soms tot nieuwe inzichten. Dit alles maakt de bijeenkomsten waardevol en gezellig.


Gespreksgroep 2

De tweede humanistische gespreksgroep is in december 2013 gestart en bestaat nu dus ruim drie jaar. Het idee hiervoor is ontstaan na een Introductie- en een Vervolgcursus Humanisme. Op dit moment hebben we acht leden.

We komen ongeveer eenmaal per zes weken om beurten bij elkaar thuis en steeds bereiden één of twee mensen een thema voor, dat we de vorige bijeenkomst samen hebben bepaald. Voor sommige thema’s kunnen de deelnemers van te voren een film bekijken of nadenken over bepaalde vragen, voor andere onderwerpen worden er artikelen uit kranten of websites als huiswerk rond gemaild. De onderwerpen bepalen we op basis van onze persoonlijke behoefte en/of van de actualiteit en we letten erop dat er een relatie is met het humanistisch gedachtegoed.

Het afgelopen jaar zijn we zeven keer bij elkaar geweest. Dit jaar hield vooral de internationale situatie ons bezig, wat betreft immigratie en humanistische waarden.

We hebben de volgende onderwerpen besproken:

  • De waarde van een mensenleven.

  • Het Oekraïne-referendum (over het associatieverdrag met Oekraïne).

  • Is het leven te lang of te kort?

  • Een humanistische rondwandeling in Deventer, als afsluiting van het seizoen.

  • Boerkiniverbod, voors en tegens.

  • Onze waarden bedreigd?

  • Humanistische waarden verdedigen.

 

Het doel van de gespreksgroep is vergroting van kennis en levensbeschouwelijke vorming. We vinden dat dit niet zonder gezelligheid kan. Eén van de uitgangspunten is, dat we niet als doel hebben elkaar te overtuigen, maar dat we elkaars leerproces willen bevorderen. Dus luisteren en vragen stellen vinden we belangrijk.

Volledige agenda