Agenda Oost-Brabant

Dialooggroep 'de Verdieping' - Eindhoven

13 jun

Dialooggroep 'de Verdieping' - Eindhoven

In 2015 startte een serie gespreksavonden op basis van de uitzendingen ‘Dus ik Ben’ van Stine Jensen (omroep Human). Die bleken een uitstekend startpunt te bieden om samen na te denken over: identiteit, vrijheid, burgerschap, denken, weten. Daarbij bleek dat er veel behoefte is aan een andere manier om met elkaar van gedachten te wisselen: geen discussie maar dialoog. Niet alleen de ander overtuigen, maar luisteren en doorvragen als basis voor samen leren.

Ook nu zoeken we weer de dialoog met elkaar. Het onderwerp verschilt per keer. Iedere deelnemer brengt een keer per jaar een tekst of beeldfragment in als uitgangspunt voor het (leer-)gesprek. De bedoeling: verdieping van het eigen denken in dialoog met anderen.

Deze maand onderzoeken we de deugd: compassie.

Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen.