Agenda Amsterdam

Algemene Ledenvergadering

22 mrt

Algemene Ledenvergadering

Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Met op de agenda het jaarverslag inclusief financieel verslag 2016, en het jaarplan 2017.

Graag aanmelden via: amsteram@regio.humanistischverbond.nl

Stukken:

Agenda Algemene Leden Vergadering
Bijlage Verslag Algemene Leden vergadering 16 maart 2016
Bijlage Jaarverslag 2016
Bijlage HFA verloop
Bijlage Humanistisch Mediteren