Agenda Den Haag

 

25 jan

Algemene Ledenvergadering

 

Algemene Ledenvergadering

donderdag 25 januari 2018, aanvang 17.00 uur, locatie: Nutshuis, Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag

Agenda

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen

2. Verslag ALV van 13 april 2017

3. Jaarverslag 2017

4. Jaarcijfers 2017

5. Bestuur

  • Aftredende bestuursleden: Marianne Banning (lid) en Hans Gouweleeuw (lid)

  • Benoeming nieuwe bestuursleden: Marjan Duijm (lid), Heleen Jonker (lid) en Jan Kammeyer (lid)

  • Herbenoeming bestuursleden: Henk Bakker (voorzitter), Inge Camfferman (secretaris), Kees Overmeer (penningmeester) en Luc Meuwese (lid).

    6. Resultaten 2017 en begroting 2018

    7. Jaarprogramma 2018

    8. Rondvraag en sluiting. 

Let op! De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van het Humanistisch Verbond.

Aanmelden is verplichtvia: info@humanistischverbonddenhaag.nl (uiterlijk t/m 19-01-2018).

De agenda en bijbehorende stukken onder 2., 3. en 7. zijn per e-mail toegestuurd. De stukken onder 4. en 6. worden ter tafel uitgedeeld.