Agenda Noord-Holland-Noord

Algemene Ledenvergadering afdeling Noord-Holland Noord

30 jan

Algemene Ledenvergadering afdeling Noord-Holland Noord

Dinsdagavond 30 januari 2018 as. om 20.00 uur wordt in Bar Brasserie De Ritsz, (onze nieuwe locatie), Ritsevoort 12 in Alkmaar de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Noord-Holland Noord gehouden.
Agenda  
1. Opening
2. Notulen ALV 7 februari 2017
3. Jaarverslag 2017
4. Financieel verslag 2017 en begroting 2018
5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie
6. Bestuurssamenstelling
7. Rondvraag en sluiting

Aanvullende stukken kunt u vinden op onze website: www:humanistenforum.nl

Aansluitend een Nieuwjaarsborrel met een hapje en een drankje.