Agenda Werkgroep West-Brabant

Kopstukken van het Humanisme

2 mei

Kopstukken van het Humanisme

In Mei organiseren we de cursus Kopstukken van het  humanisme – oude denkers tot  leven gewekt.  De cursus vindt plaats op vijf achtereenvolgende dinsdagavonden: 2-9-16-23 en 30 mei. Dit is een cursus over  vijf denkers, Socrates, Erasmus, Voltaire, Marx en Sartre, die van grote invloed zijn geweest op het hedendaags humanisme.
De cursus is bedoeld en geschikt voor iedereen die kennis wil nemen van grote humanistische denkers. Voorkennis is niet vereist.

De cursus heeft twee doelen: verdieping van de humanistische levensovertuiging door het presenteren en onderzoeken van historische voorbeeldfiguren én het toepassen van het gedachtegoed van de denkers op hedendaagse, actuele vraagstukken. De cursus wordt verzorgd door Jos de Wit. De reader bestaat uit inleidingen op de denkers, teksten van de behandelde filosofen en de hand-outs van de presentaties tijdens de cursus.