Agenda Den Haag

 

10 mei

Cursus Hedendaagse Levenskunst

Cursus Hedendaagse Levenskunst

Afbeeldingsresultaat voor moderne levenskunst

Zes avonden hedendaagse levenskunst in Den Haag

woensdagen 10, 17, 24 en 31 mei en 7 en 14 juni

aanvang 19.30 uur

Stijlkamer Koorenhuis, Prinsegracht 27, Den Haag

In de cursus hedendaagse levenskunst benaderen we aan de hand van een aantal hedendaagse en nog levende filosofen een actueel thema: angst. We zijn vandaag de dag bang voor aanslagen, extreem weer, vreemdelingen, ziekten, ouderdom of armoede, maar soms ook al voor de buurman en (uiteindelijk) voor onszelf. Angst is alom tegenwoordig. We kunnen het negeren, populariseren of bestrijden.

We zoeken een oplossing in de politiek of gaan in therapie. Het overwinnen van de angst is van belang, niet alleen om prettig te leven, maar ook om een hedendaags humanisme gestalte te geven. Levenskunst helpt daarbij. Het thematiseert de uitdaging ons leven vorm te geven in relatie tot de ander en het ons omringende milieu.

De cursus telt zes avonden waarin we na een grondige inleiding (eerste bijeenkomst) op het thema aan de hand van teksten van Alain de Botton (statusangst), Wilhelm Schmid (levensangst), Joep Dohmen (leefstijlen), Dick Kleinlugtenbelt (vriendschap) en Paul van Tongeren (levenslessen) zullen filosoferen over de angst. Iedere avond lezen en bestuderen we een tekst en doen we een oefening om deze tot leven te brengen. De dialoog met de ander en met onszelf staat daarbij centraal. Soms maken we daarbij uitstapjes naar klassieke filosofen en hun inzichten over de angst (Epictetus, Kierkegaard en Nietzsche).

Achteroverleunen bij power point is er niet bij. Het is geen cursus over filosofie of filosofen, maar een poging tot filosoferen om zo zelf filosoof te worden. Daarbij wordt u begeleid door Peter Harteloh, een praktiserend filosoof. Hij studeerde geneeskunde en filosofie en werkt onder meer als filosofisch consultant. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de figuur van Socrates en naar het Socratisch gesprek. Sinds 2011 verzorgt hij cursorische bijeenkomsten levenskunst voor het Humanistisch Verbond.

De cursus is bestemd voor iedereen met belangstelling voor filosofie. Er is geen specifieke voorkennis vereist, wel een actieve opstelling, een bereidheid tot dialoog en nadenken. Naast de bijeenkomsten dient er enige tijd te worden ingeruimd voor huiswerk. Te bestuderen teksten worden uitgereikt en dienen voorafgaande aan iedere bijeenkomst te worden gelezen en voorbereid. Huiswerk is er verder in de vorm van oefeningen. Een vergroting van zelfkennis en een verrijking van de relatie met de ander zijn primaire leerdoelen.

Data: woensdagen 10, 17, 24 en 31 mei en 7 en 14 juni
Het cursusgeld bedraagt € 80,- voor leden van het Humanistisch Verbond en € 100,- voor niet-leden.

Info en inschrijving: info@humanistischverbonddenhaag.nl tot uiterlijk 1 mei 2017.
Bij deelname het bedrag overmaken op bankrekening , NL97TRIO 0198435363, t.n.v. HV Den Haag, o.v.v. cursuskosten Hedendaagse Levenskunst 2017.

Maximum aantal deelnemers: 15.