Agenda Arnhem

Ecohumanisme & Filosofie: denktraining voor vrolijk duurzaam leven

1 jun

Ecohumanisme & Filosofie: denktraining voor vrolijk duurzaam leven

Inspiratie Susan Wolf: ‘’Betrokkenheid bij iets dat groter is dan jezelf kan leiden tot de ervaring van een zinvol leven.”

Zorgen voor onze aarde, de klimaatvervuiling bestrijden én de plastic soep verminderen: we willen het allemaal. Maar met een zuinigere auto, spaarlampen en netjes je afval scheiden ben je er nog niet. Duurzaam leven is complex en vraagt elk dag weer om keuzes.  Maar hoe maak je die en kan duurzaam leven ook licht, leuk en lekker zijn?

Om de aarde veilig te stellen voor toekomstige generaties moeten we  praktische keuzes maken. Zoals: pak ik een plastic tasje en eet ik aardbeien in de winter of ga ik met een mand op pad en koop ik seizoensfruit? Kunnen we ook gewoon lekker leven en de klimaatproblematiek aan de overheid overlaten? Of iets daartussenin? Of allebei? 

Daarom doen we tijdens de cursus een stap terug en stellen ons de vraag op basis van welke waarden wij keuzes maken. Als je een duurzaam leven wilt leiden ontkom je niet aan morele en filosofische vragen. Als je die beantwoordt, ontdek je dat in duurzaam leven vele mogelijkheden liggen om ervaringen op te doen die een goed gevoel geven over onszelf en de wereld. Wilt u dat ook, kom dan naar de cursus.

Korte inhoud en programma

 1e bijeenkomst:
U maakt kennis met elkaar en het begrip eco-humanisme en duurzaamheid. Eco-humanisme en een duurzaam leven, wat is dat? Welke betekenis geven wij er aan? We maken een begin met het in kaart brengen van de manier waarop eco-humansime en duurzaamheid een rol spelen in ons eigen leven. We besteden aandacht aan de complexiteit en diversiteit van de problematiek waarmee we ons geconfronteerd zien. 

We onderzoeken welke rol de media spelen in onze omgang met het thema. Welke informatie komt op ons af? Wat kunnen we zeker weten? Welke bronnen vinden we betrouwbaar? Met die informatie op zak gaat elke cursist de komende avonden kijken naar de eigen situatie: wat wil je doen? wat staat je tegen en waar word je enthousiast van?  

2e Bijeenkomst:
Datgene wat wij doen om klimaatopwarming en milieuvervuiling te verminderen, beschouwen wij doorgaans als persoonlijke keuzes. Is er inderdaad sprake van een persoonlijke keuze terwijl niet alleen wijzelf maar ook anderen de gevolgen van onze keuzes ervaren? Hebben wij verantwoordelijkheid t.o.v. toekomstige generaties? Hebben wij verantwoordelijkheid t.o.v. mensen met wie wij geen band hebben, bijvoorbeeld stammen in het Amazonewoud. Een duurzaam leven leiden, doe ik dat voor mijzelf of voor anderen? Tot slot besteden we aandacht aan de praktische kant van het thema energie en brandstof.

3e Bijeenkomst:
Tijdens deze avond gaan we aan de slag met thema's zoals omgaan met de eigen verlangens, eigenbelang, de eigen behoeftes tegenover de behoeftes van anderen in de wereld. Vragen die aan bod komen zijn: Hoe kan ik mij verhouden tussen mijn eigen behoeftes en een duurzaam leven? Hoe bepaal ik welke behoeftes overbodige luxe zijn en welke niet?  Ook besteden we aandacht aan de praktische kant van het thema klimaatopwarming en voeding.

4e Bijeenkomst:
Een duurzaam leven wordt veelal ervaren als een kwestie van verantwoordelijkheid nemen, werk verzetten, je plicht doen en eerlijk gezegd klinkt dat niet erg aantrekkelijk.  We doen het wel maar leuk vinden het meestal niet, we zouden het liever niet hoeven doen en geen mens houdt het vol om een goed leven te leiden vanuit ratio, plichtsbesef en verantwoordelijkheid alleen.
De rode draad van deze avond is dan ook het onderzoek naar de mogelijkheden die we hebben om ons goed te voelen over het 'doen wat ons te doen staat' en hoe dit kan bijdragen aan voldoening in ons eigen leven.  We sluiten af met aandacht voor de praktische kant van het thema milieuvervuiling en 'de plastic soep'.

De cursusleider stelt zich voor

Silvia Benschop geef onder meer de cursus Moderne levenskunst & Ecohumanisme. Ze is afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag en werkt o.a. als fotograaf en houdt zich al vele jaren intensief bezig met filosofie. Ze nam deel aan verschillende trainingen bij diverse praktische filosofen waaronder de Franse filosoof Oscar Brenifier (Institut de Pratiques Philosophiques). Ze studeerde enkele jaren wijsbegeerte aan de Universiteit van Utrecht en volgde aanvullende opleidingen bij de Internationale School Voor Wijsbegeerte (ISVW), waaronder de beroepsopleiding tot filosofisch consulent. 

juni 2017: 4 x donderdagavond op 1,8, 15 en 22 juni 2017 van 19.30 - 22.00 uur ( inloop vanaf 19.00 uur).