Agenda Gooi en Vecht

 

16 okt

Een moreel kompas in een globaliserende wereld

 

Lezing Eva Grosfeld

Een moreel kompas in een globaliserende wereld

Blootgesteld aan de dagelijkse stortvloed van informatie, beelden, ideeën, meningen, en morele opvattingen, missen we een kompas. Wat is het goede om te doen? Wat bindt ons? Op welke manier vinden we ‘bezieling’ in een seculiere tijd?

Volgens Huston Smith, professor in religiestudies, ontbreekt het ons burgers in de laat moderne westerse samenleving aan ‘belichaming van intrinsieke en normatieve waarden die richting en vorm geven aan ons dagelijks leven.’ Door het gebrek aan morele sturing richten we ons op wetenschap en technologie in het zoeken naar antwoorden op vragen waar voorheen religie een belangrijke inspiratiebron was die nu een andere positie inneemt.

Wat vind ik belangrijk in het leven? Wat betekent succes voor mij? Zijn dat geen individuele vragen in plaats van algemene? Door meer in verbinding te staan met ons zogenaamde ‘Moreel Kompas’ vinden we sturing die past bij onszelf als individu en kunnen we recht doen aan de waardigheid en uniciteit van de ander en onze natuurlijke omgeving. 

Tijdens de reizen die ik heb gemaakt door Afrika, Azië en Zuid-Amerika, hield ik me bezig met ‘wat drijft deze mensen? Waar streven zij naar en waar komt dit streven vandaan?’

De vraag die centraal zal staan in deze lezing is “Hoe transformeren we onze ‘competitieve samenleving’ naar een ‘compassievolle? En hoe vormen we ons moreel kompas dat daarheen richting geeft?”. Ik hoop daarin samen met u tot nieuwe inzichten te delen.

 

Eva Grosfeld (26) is juniordocent aan de universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

 

Betaling:€5/ € 7 storten op bankrekening   nl 31 trio 0198 3781 57

 t.n.v. Humanistisch Verbond ’t Gooi, Naarden, onder  vermelding van ‘Grosfeld’.