Agenda Arnhem-Rijnstreek

 

14 jan

Filosofiecafé Wageningen | Jan Warndorff: Geen Idee: Filosofie van het boerenverstand

In het multiculturele mondiale dorp van vandaag dringt de vraag zich op: wat hebben alle mensen met elkaar gemeen? 
En het antwoord ligt onmiddellijk voor de hand: het is het leven zelf. Hoog tijd, daarom, om het leven zelf serieus te doordenken als vertrekpunt voor ons denken, en als middelpunt van ons handelen. Maar dat blijkt toch gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wie het leven zelf werkelijk serieus wil nemen, als werkelijkheid en als waarde, moet bereid zijn om de meest fundamentele filosofische veronderstellingen los te laten. Gelukkig gingen het boeddhisme en het taoïsme, en ook de Spaanse wijsgeer José Ortega y Gasset, ons hierin voor. 

Maar in de 21ste eeuw moeten we nog een stap verder gaan.

Jan Warndorff werd in 1965 geboren in Duayaw Nkwanta in Ghana, waar zijn ouders op dat moment al vijf jaar hadden gewerkt als artsen. Van 1989 tot 1996 studeerde hij aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. In 1997 publiceerde hij een essay getiteld Van Dit en Het. In de jaren sindsdien heeft hij zich gewijd aan een verdere ontwikkeling van wat daarin heel compact werd gepresenteerd. Geen idee (een filosfie van het boerenverstand) is daarvan het resultaat: een radicale herijking van filosofisch denken en een originele en bevrijdende ‘levenscultuur’, 
met het boeddhisme, Teilhard de Chardin en Ortega y Gasset als voornaamste oriëntatiepunten.

Geen idee is een sprankelend betoog dat met een verbluffend vanzelfsprekend uitgangspunt ons leven verdedigt tegenover de koloniserende machten van godsdienst, politiek, wetenschap en maatschappij.’