Agenda Werkgroep West-Brabant

FOTO WEDSTRIJD; zelf denken, samen leven in beeld

10 nov

FOTO WEDSTRIJD; zelf denken, samen leven in beeld

 “Humanisme, wel eens van gehoord, maar wat moet ik me daar bij voorstellen?” Dat is toch iets met mensen of zo?” Humanisme is inderdaad iets met mensen, maar het is ook veel meer dan dat.

Zelf denken samen leven, het Humanistisch Verbond in vier woorden. Het Humanistisch Verbond is een vereniging die zich sterk maakt voor humanisering van de samenleving, die initiatieven neemt bij actuele kwesties en die inhoudelijke verdieping en levensbeschouwelijke inspiratie wil bieden.

Zelf

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen. We moeten die verantwoordelijkheid durven nemen voor onszelf, anderen en de omgeving. Individuele vrijheid, zelf beschikking, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en ontwikkeling zijn kernbegrippen hierbij.

 

Denken

Een eigen mening vormen. Het is belangrijk kritisch na te denken en vragen te stellen over het eigen leven, de samenleving, de cultuur. Denken over waarden en grenzen en op grond daarvan zinvolle keuzes maken.

 

Samen

Mensen leven met elkaar, inspireren elkaar, beïnvloeden elkaar en zorgen voor elkaar. Zonder zelf geen samen, zonder samen geen zelf.

 

Leven

We richten zich op het leven hier en nu. Het is essentieel dat mensen de regie hebben over hun leven. De kwaliteit van het leven staat voorop. Kwaliteit gaat voor kwantiteit.

Rond dit thema willen wij graag een hoeveelheid beeldmateriaal verzamelen in de vorm van foto's. Wij willen je vragen om één of meer, maximaal 3 per inzender, foto's welke voor jou de kern van 'zelf denken, samen leven' weergeven te maken en te mailen aan: west-brabant@regio.humanistischverbond.nl

Voorwaarden voor deelname:

·         Eenieder kan deelnemen, zowel leden als niet leden.

·         Foto('s) voor 10 november 2017 digitaal in leveren, uitsluitend via bovengenoemd mailadres (moet JPG zijn, maximaal 8 MB, en je achternaam erin).

·         Je moet zelf de maker van de foto zijn.

·         Na inlevering zijn de foto's voor het HV vrij beschikbaar voor publicatie e.d. We denken aan gebruik in nieuwsbrief, mogelijk een fototentoonstelling of kalender, alles in het kader van het HV. Uiteraard o.v.v. de naam van de fotograaf.

·         Presentatie van foto's en bekendmaking van de winnaars van deze wedstrijd is op 15 december 2017.

Als hoofdprijs is er een prijs van 250,00 € beschikbaar!