Agenda Groningen

 

22 nov

Humanisme Nu

De discussiegroep Humanisme Nu komt jaarlijks zo’n zes keer bij elkaar.
Daarbij is het de laatste tijd de gewoonte dat een van haar leden een inleiding
over een boek geeft en er daarna een discussie plaats vindt over vragen die zich
naar aanleiding van dat boek laten stellen.

De avonden vinden meestal op een dinsdag of donderdag plaats.
De avond begint steeds om 17:45 uur.

Op 27 september hield Marinus van Dijk een inleiding op het boek
Het land van aankomst van Paul Scheffer. Ook formuleerde hij
discussievragen. Onze discussie kregen we in één avond niet afgerond.
We besloten toen, dat we de volgende avond met dit onderwerp verder zouden gaan.

Deze avond zullen we daarom discussiëren over de vraag:

"vinden wij een multiculturele samenleving wenselijk, en
zo ja, is dat mogelijk, zo nee waarom niet, en wat dan?".

Als daar nog tijd voor over is, dan zal  Marijke Drees een inleiding houden over 
Tegen Verkiezingen van David van Reybrouck. Is die tijd er niet, dan schuift dit
onderdeel door naar onze volgende avond.