Agenda Werkgroep Lelystad-Dronten

Koffieochtend

19 sep

Koffieochtend

De derde dinsdag van de maand, 19 september, organiseert HV Lelystad-Dronten
van 10.00 tot 12.00 weer een koffie/gespreksochtend in LE PASSAGE  in het centrum
van Lelystad, nabij station en bushaltes, Agorahof 27-29
Het onderwerp van gesprek is: 
Intermenselijke relaties

Doorgaans wordt bij het woord relatie aan de verhouding tussen mensen gedacht.
Dit kan zowel een persoonlijke als een zakelijke relatie betreffen.
Persoonlijke relaties hebben betrekking op huwelijken (liefdesrelatie) en vriendschappen en dergelijke.
Zakelijke relaties zijn bijvoorbeeld collegiale verbanden, wat ook wel een intermenselijke relatie wordt genoemd

::::: is iswordt nog bekend ge

Aan deze ochtend zijn, behalve de koffie/thee die men drinkt, geen kosten verbonden. Opgeven van tevoren is niet nodig!
Voor informatie over de koffie/gespreksochtend kunt u bellen naar Annemarie Maasdam, tel: 0320-242552.

Voor het volledige jaarprogramma klik hier