Agenda Werkgroep Lelystad-Dronten

Koffieochtend

20 feb

Koffieochtend

De derde dinsdag van de maand, 21 november, organiseert HV Lelystad-Dronten van 10.00 tot 12.00 weer 
een koffie/gespreksochtend in DE PASSAGE  in het centrum van Lelystad, nabij station en bushaltes, Agorahof 27-29
Het onderwerp van gesprek is:

Gastvrijheid
verwijst naar de relatie tussen gast en gastheer/gastvrouw. Indien er sprake is van een gastvrije relatie, ontvangt de gastheer/gastvrouw de gast met welwillendheid. Nauw verbonden hiermee is het gastrecht.

Oorspronkelijk was gastvrijheid eerder een zaak van bescherming en het aanbieden van voedsel. De westerse connotatie van het begrip slaat tegenwoordig voornamelijk op etiquette en het vermaken van de gast. Wel wordt gastvrij zijn nog steeds geassocieerd met het tonen van respect voor de gast, het voorzien in diens noden en het behandelen van de gast als een gelijke. Culturen en subculturen variëren in de mate waarin van de gastheer verwacht wordt zich gastvrij op te stellen ten aanzien van vreemden.

 

Aan deze ochtend zijn, behalve de koffie/thee die men drinkt, geen kosten verbonden. Opgeven van tevoren is niet nodig!

Voor informatie over de koffie/gespreksochtend kunt u bellen naar Marianne Dissel, tel 0321-314362.

Voor het volledige jaarprogramma klik hier