Agenda Werkgroep West-Brabant

 

22 sep

Moreel Beraad

Een Moreel Beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met hulp van een gespreksleider. 

Moreel Beraad is géén debat en géén discussie. Je probeert elkaar niet te overtuigen, maar je onderzoekt wat je eigen overtuigingen en vooronderstellingen zijn.

Tijdens een Moreel Beraad wordt aan de hand van een concreet voorbeeld uit de dagelijkse praktijk, samen gezocht naar een antwoord op de vraag wat doe jij of wat doe je niet en waarom in die specifieke situatie.