Agenda Den Haag

 

5 sep

Natuurlijkheid, drie bezinningsbijeenkomsten

Natuurlijkheid

Thema voor drie bezinningsbijeenkomsten

Afbeeldingsresultaat voor natuur

 

Data: Dinsdag 5, 12 en 19 september 2017

Tijd: 17.00 – 18.00 uur

Locatie: Koorenhuis, Prinsegracht 27

Kosten: 3 bijeenkomsten € 17,50 leden / € 20,00 niet-leden

Op 5, 12 en 19 september 2017 organiseert HV Den Haag-Haaglanden drie bezinningsbijeenkomsten met als thema het postulaat 'natuurlijkheid' van Jaap van Praag, het eerste van de vijf postulaten van het humanistisch mensbeeld zoals beschreven in 'Grondslagen van humanisme'. Het programma van de drie bijeenkomsten is als volgt:

  • Op 5 september discussiëren we aan de hand van relevante passages van Jaap van Praag over natuurlijkheid, in het bijzonder de vraag in hoeverre wij als mens worden bepaald door de natuur en hoe wij daar mee omgaan.

  • Op 12 september zetten we de discussie voort over eveneens relevante passages van Jaap van Praag, maar dan over de vraag in hoeverre wij kunnen en mogen ingrijpen in de natuur, de natuur naar onze hand zetten en of dat überhaupt mogelijk is.

  • Op 19 september staan actuele humanistische visies en vraagstukken over de natuur centraal. Behandeld worden dan passages uit het boek 'Blijf de aarde trouw' van Henk Manschot (2016).

Elke bijeenkomst wordt begonnen met een korte meditatie en afgesloten met een gedicht of muziekstuk. De discussies vinden plaats door middel van gerichte vragen of stellingen. De bijeenkomsten worden geleid door Jos de Wit, die al een aantal jaren cursussen, wandelingen en bijeenkomsten organiseert voor het HV Den Haag-Haaglanden.

De bijeenkomsten vinden plaats van 17 tot 18 uur in het Koorenhuis, Prinsegracht 27. In verband met de gezamenlijke meditatie wordt iedereen verzocht op tijd aanwezig te zijn.

Gezien de organisatiekosten is een quorum vastgesteld van 20 deelnemers.

Aanmelding: U kunt zich aanmelden via  info@humanistischverbonddenhaag.nl, o.v.v. Bezinningsbijeenkomsten 2017.

Betaling: U kunt het bedrag ad € 17,50 / € 20,00 overmaken op  banknummer  NL97 TRIO 019 8435 363 o.v.v. Bezinningsbijeenkomsten 2017. Het is niet mogelijk voor 1 bijeenkomst te betalen.