Agenda Werkgroep West-Brabant

 

15 okt

Oprichtingsbijeenkomst van de nieuwe afdeling Brabant

Wij zijn nu een paar jaar actief in West-Brabant en doen dit met veel plezier. Intern hebben we al gesproken en nagedacht of de tijd niet rijp is om een officiële afdeling te gaan vormen. Daarmee zouden we een aantal organisatorische en financiële zaken beter gestructureerd kunnen organiseren. Bijvoorbeeld de hoofdelijke aansprakelijkheid bij het organiseren van activiteiten is daarmee beter geregeld.

In de provincie Brabant zijn er in de verschillende regio’s HV vrijwilligers actief met het organiseren van activiteiten. We hebben een gedeeld probleem, dat we overal graag nog meer actieve vrijwilligers zouden willen hebben om de bases te versterken en continuïteit te kunnen waarborgen. Daarmee voorkomen we dan dat we allemaal vanuit een eilandjes structuur werken en waarmee we de energie, kennis, inzichten en vaardigheden bundelen om tot een sterker geheel te komen.

Als Werkgroep zijn we in gesprek met de afdeling Oost (en Midden) Brabant. Samen zijn we sterker en kunnen we meer. De gesprekken hebben geleid tot het voornemen om de activiteiten van de afdeling Oost-Brabant, Midden-Brabant en de Werkgroep West Brabant op elkaar af te stemmen en vanuit een regie te gaan organiseren. Concreet betekent dat: het omzetten van de Werkgroep West-Brabant tot de afdeling Brabant.

Dit wordt dan aangestuurd door een centraal bestuur, waaronder de verschillende werkgroepen in de regio actief zijn. Het centrale bestuur draagt zorg voor de uitvoering van bestuurlijke activiteiten conform een reglement, zoals het opstellen, uitvoeren en bewaken van het (financieel) jaarplan en het organiseren van de jaarvergadering, In het bestuur zijn de verschillende regio’s vertegenwoordigd.

Een belangrijke doelstelling is om elkaar te versterken in de programmering van activiteiten. Daardoor wordt het vanuit de (sub) werkgroepen gemakkelijke nieuwe ideeën en initiatieven van elkaar over te nemen, uit te werken en uit te voeren.

Doelen/ambities:

We willen met de nieuwe afdeling vooral voortbouwen op wat er al is. Dat betekent dat we ook het komende jaar de volgende ambities hebben.

  • Faciliteer en organiseer de ontmoeting tussen leden (en belangstellenden), zoek naar verschillende mogelijkheden om met elkaar van gedachten te wisselen. Zoek daarbij zowel de informele ontmoeting als de verdieping. Dus zowel een mogelijkheid om samen een kop koffie of een glaasje te drinken, als een goede dialoog of een interessante spreker/ inleiding.
  • Besteed aandacht aan ‘nieuwe’ leden. Zorg voor minstens een activiteit waarbij zij speciaal worden uitgenodigd.
  • Maak meer gebruik van de deskundigheid die er bij de eigen leden is. Probeer meer zicht te krijgen op de kennis van de leden en vraag hen die met anderen te delen. Stimuleer het initiatief: geef ruimte voor leden die zelf iets willen organiseren en faciliteer dat.
  • Kijk of we het Humanistisch Verbond in de provincie en in de sub-regio’s meer gezicht kunnen geven. We zijn nu nog relatief onbekend, dus het zou mooi zijn als we wat meer in de (regio-) kranten zouden komen. Maar ook een actieve deelname aan activiteiten met een grotere uitstraling (zoals de vredesbezinning in Eindhoven) vragen extra aandacht.
  • Zoek de samenwerking met andere organisaties die lid zijn van de Humanistische Alliantie.
  • Zoek naar aanvullende mogelijkheden om het contact met de leden (en belangstellenden) in stand te houden en te versterken.
  • Continueer de activiteiten in de verschillende sub-regio’s, organiseer zo veel mogelijk activiteiten lokaal, dicht bij de mensen

Op 07 oktober is de voorgenomen samenwerking, de fusie, formeel een punt op de agenda van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond voor instemming.

Op 15 oktober zal er een oprichtingsbijeenkomst van de nieuwe afdeling gehouden worden, waarvoor al onze leden van harte zijn uitgenodigd. Voorafgaand aan deze bijeenkomst zal de officiële jaarvergadering van de afdeling Oost Brabant plaatsvinden. De agenda en bijlagen van deze oprichtingsbijeenkomst en algemene ledenvergadering kunt u vinden op: http://humanistischverbond.nl/diversen-oost-brabant.

De op de website gepubliceerde stukken zullen op aanvraag door de secretaris worden toegezonden. Neem hiervoor contact op met Paula van Luijk, tel. 06-16376500, e-mail hvob.secretaris@gmail.com.

Belangstellenden/geïnteresseerden worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor een een functie in het bestuur.