Agenda Arnhem-Rijnstreek

Praktijkcursus Oefening baart meesterschap

4 apr

Praktijkcursus Oefening baart meesterschap

Oefening baart Meesterschap: via bewust leven naar een betere samenleving

door Farida Nabibaks

Woensdag 4 en 11 april en 9 en 16 mei 2018

  • 19:30 - 20:45 uur: theorie
  • 21:00 - 22:00 uur: praktijk

Benodigde literatuur: Encheiridion - Epiktetos (Handboekje van Epiktetos) en tekst gebruikt in de cursus. De teksten worden uitgedeeld na elke bijeenkomst. Eventuele andere literatuur wordt vóór de cursusdagen medegedeeld aan de cursisten.

Waar staan we als (post)moderne mens? Ondanks onze technologisch geavanceerde staat is ons menselijk gedrag vaak nog een mysterie. In onze maatschappij geldt de ‘condition humaine’, het menselijk tekort, waar in antieke filosofieën de mens juist volledig toegerust is om te slagen in het leven’. Aan de hand van de filosofie van de Stoa en in het bijzonder de Griekse filosoof Epiktetos (50 - ca. 130) onderzoeken we deze twee uitgangspunten en kijken we wat we kunnen leren van de oude Stoicijnen. Epiktetos laat zien dat, als we aandacht en tijd besteden aan onszelf,  we bewust worden van ons gedrag. Eerst individueel en daarna binnen de samenleving, met als doel meester worden in de kunst van ons eigen leven leiden: de beste mens te zijn die we kunnen zijn. Meesterschap in mens zijn door inzicht en reflectie: meer kunnen we toch niet wensen?

4 april: Mens, ken u zelve! Bewust worden van wat ons drijft

De eerste avond wordt de filosofie en het uitgebreid holistisch wereldbeeld van de Stoa, waarin de mens zijn plek heeft, uiteengezet. We gaan in op het verschil tussen (het wereldbeeld van) onze tijd en de antieke Stoa en wat we van hen kunnen leren. Bewuste individuele aandacht was een belangrijk onderdeel van de antieke filosofische oefening. Deze (zelf) reflectie is een belangrijk onderdeel van bewustwording van wat ons drijft.

11 april: Vrijheid, vooroordelen en overtuigingen

De kern van de filosofie van Epiktetos gaat over vier waarden: vrijheid; aannames, vooroordelen en overtuigingen; integriteit en tot slot de wil. Met vrijheid wordt iets anders bedoeld dan de sociale notie die wij in onze tijd als vrij zijn kennen. Het gaat niet over fysieke vrijheid (niet opgesloten zitten) of financiële vrijheid (alles kunnen kopen of doen wat je wenst), maar over geen slaaf zijn van de eigen driften en verlangens. Hoe bereik je deze vrijheid?

9 mei: Gelukkig of ongelukkig zijn: krijgen wat je wenst of in frustratie leven?

In onze huidige samenleving lijkt een gelukkig leven te gaan over meer krijgen van wat je hebben wilt. Als dat niet lukt, is frustratie het gevolg. Het lijkt om een ikgericht gevoel te gaan, een egocentrisch willen. Wat is een goed leven volgens de Stoicijnen, bij wie de samenleving zeer belangrijk was? Wat is volgens Epiktetos een gelukkig leven? En hoe zou dat ons nu kunnen helpen?

16 mei: Remedie tegen het lijden van de tijd: een nieuwe werkelijkheid creëren

Als mens zijn we medeverantwoordelijk voor hoe we ons leven op deze planeet leven, of we ons daarvan bewust zijn of niet. Wat we gewoon of normaal vinden, hoeft nog niet waar te zijn. Het is alleen maar wat we gewend zijn. De grootste misstanden in de geschiedenis waren ooit praktijken die destijds gewoon en normaal werden gevonden. Men kan leren de blinde vlek in het gewone en normale te zien en te ontmantelen. Hierna oefenen we om met andere ogen te kijken. Zo kunnen we nieuwe, bewustere gewoontes en een manier van leven creëren die goed is voor onszelf, de ander en voor de samenleving als geheel.

Over de cursusleider:

Farida Nabibaks
Farida Nabibaks is filosoof, kunstenaar, docent en begeleider van theater- en dansproducties. Zeis afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en gespecialiseerd in de filosofie van de Oudheid en van de gedragswetenschappen.