Agenda Oost-Brabant

Trainingsdag: De dialoog: het leergesprek

8 apr

Trainingsdag: De dialoog: het leergesprek

Deze training was in het najaar van 2016 een groot succes. Vandaar dat toen is afgesproken om de training in het voorjaar nog een keer aan te bieden.

Tijdens veel van onze bijeenkomsten merken we dat we snel geneigd zijn met elkaar in debat te gaan. We proberen de ander te overtuigen van ons eigen gelijk. In het debat staat het benadrukken van het verschil en ‘de strijd’ vaak centraal. De dialoog wordt wel omschreven als een ‘leergesprek’. Bij de dialoog gaat het niet om het overtuigen van de ander, maar om het leren van en met elkaar. De dialoog richt zich op het goed luisteren en het stellen van de goede vragen.

Na een korte theoretische inleiding, waarin de principes van de dialoog zullen worden toegelicht, zullen we een aantal dialoogvormen oefenen. Aan bod komen in ieder geval: de socratische dialoog, het benedictijner kapittel en de dialoog van de verbeelding.

Begeleiding: Wilma Raaphorst, Dick Eijsackers, Kees Schilder

Maximaal 15 deelnemers.

Klik hier voor de flyer.