Agenda Werkgroep West-Brabant

 

7 okt

Trainingsdag: de dialoog: het leergesprek

Trainingsdag:  de dialoog: het leergesprek

Zelf denken, samen leven’, met deze ‘slogan’ profileert het HV zich. Vanuit dat principe komen we vaak samen om met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens veel van die gesprekken blijken we snel geneigd het debat te zoeken. We proberen de ander te overtuigen van ons eigen gelijk door met goede argumenten te komen. In het debat staat het benadrukken van het verschil en ‘de strijd’ centraal.
De dialoog wordt wel omschreven als een ‘leergesprek’. Het gaat niet om het overtuigen van de ander, maar om te leren van en met elkaar. Er ligt de overtuiging aan ten grondslag dat je voor je eigen leerproces de inzichten van de ander nodig hebt. Echt luisteren en de goede vragen stellen blijkt vaak lastig. Dat vraagt extra oefening. Vandaar deze trainingsdag. We onderzoeken met elkaar ‘het goede gesprek’ en oefenen in het voeren van de dialoog.

Weinig theorie, veel doen. Dat is het uitgangspunt. De theorie wordt via een digitale syllabus voorafgaand aan de cursus toegestuurd.
Begeleiding: Kees Schilder