Agenda Den Haag

 

20 mei

Wandeling Van Spinoza naar Voltaire: een Haagse reis door de Verlichting

Van Spinoza naar Voltaire: een Haagse reis door de Verlichting

 Spinoza bordje

Op zaterdag 20 mei en zondag 21 mei organiseren het Humanistisch Verbond Den Haag Haaglanden en De Vrijplaats een rondleiding en lezing over Verlichtingsfilosofen in Den Haag. De wandeling voert langs plaatsen in Den Haag waar beroemde Verlichtingsfilosofen zoals Spinoza en Voltaire kortere of langere tijd gewoond hebben. Rondleiding en lezing worden verzorgd door Jos de Wit, die al een aantal jaren de cursussen Kopstukken van het Humanisme geeft en lezingen over filosofen houdt.

De Verlichting wordt gezien als de historische periode bij uitstek waar in de rede het geloof naar de achtergrond begint te verdrijven en staat aan de wortels van het humanisme. Humanisten zijn dan ook schatplichtig aan de Verlichting. Dat is de reden waarom het Humanistisch Verbond en de Vrijplaats de wandeling en de lezing organiseren. Centraal daarin staan de Verlichtingsfilosofen die in Den Haag hebben gewoond. Behalve Spinoza en Voltaire zijn dat onder andere Diderot, Hume en Montesquieu.

Nederland bakermat van de Verlichting

Volgens de Engelse historicus Jonathan Israël ligt de bakermat van de Verlichting in Nederland, omdat daar een tolerant klimaat heerste waardoor het mogelijk werd nieuwe en verlichte ideeën voor het voetlicht te brengen. Hij ziet de Nederlandse filosoof Spinoza als de grondlegger van de Radicale Verlichting, die God gelijk stelt aan de Natuur. Daarnaast was er ook een gematigde Verlichting, waar God nog wel werd erkend, maar dan als Grote Horlogemaker. Voltaire was een belangrijke woordvoerder van juist de gematigde Verlichting.

Dat Nederland, of liever gezegd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een geliefde plek was voor de Verlichtingsfilosofen blijkt wel uit het feit dat veel van hen kortere of langere tijd in Den Haag gewoond hebben. Den Haag was toen de officieuze hoofdstad van de verlichte Republiek.

Wandeling – zaterdag 20 mei

Op zaterdagmiddag 20 mei vindt de rondleiding plaats. Deze start om 15.00 uur vanaf het grafmonument van Spinoza aan de achterzijde van de Nieuwe Kerk (ingang Spui 175). De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en voert langs plaatsen waar de filosofen gewoond hebben. Rondleider Jos de Wit zal vertellen over de ideeën van deze filosofen en wat hen naar de Republiek en in het bijzonder Den Haag voerden. De rondleiding eindigt voor paleis Noordeinde.

Voor de rondleiding kunt u zich aanmelden via: info@humanistischverbonddenhaag.nl. Het maximale aantal deelnemers is 15. De kosten per deelnemer zijn € 10,- voor leden en € 12,50 voor niet-leden. Bij deelname het bedrag overmaken op bankrekening NL 97 TRIO 0198435363, t.n.v. HV Den Haag, o.v.v. Rondleiding 20 mei 2017. Aanmelding en betaling graag uiterlijk 17 mei 2017.

Lezing – zondag 21 mei

Op zondag 21 mei geeft Jos de Wit de rondleiding op virtuele wijze in de vorm van een lezing met foto’s in het Couvéehuis (Frankenslag 139). Aanvang 11.00 uur. Aanmelden is niet nodig. De kosten voor niet-leden zijn: € 8,-. Ter plekke te voldoen.