Agenda Den Haag

 

25 nov

Wat is God?

Wat is God

 

WAT IS GOD?

Lezing door Ton de Kok

Op 25 november 2017 organiseert het Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden in het Nutshuis een lezing door Ton de Kok onder de titel Wat is God? Over die vraag hebben zich tientallen filosofen, schrijvers, wetenschappers en kunstenaars gebogen. Hun gedachten zijn door Ton de Kok gebundeld in een tweetal boeken.

De vraag of God bestaat houdt de mensheid al eeuwen bezig en heeft nog niets aan zijn actualiteit verloren. Waarom is er iets en niet niets? Een adembenemende gedachte voor wie er even bij stilstaat. En omdat er iets is: het universum, de wereld, huis, tuin en keuken, stellen we ons vaak de beklemmende vraag wat eigenlijk de zin van dit alles is. Vijfentwintighonderd jaar lang hebben filosofen, schrijvers en dichters met dat mysterie geworsteld. 

Beide boeken staan bol van de levensvragen: is er een God? Is die persoonlijk of onpersoonlijk?  Waarom is er iets en niet niets? Valt er iets te hopen? Is er troost? Is er zin of zinloosheid? Hoe te leven met de absurditeit van het menselijk bestaan?  

Ton de Kok relateert deze vragen aan de werken van denkers, zoals Plato, Thomas van Aquino, Spinoza, Voltaire, Schopenhauer, Sartre, Mann, Camus, Hemingway en Mulisch. Zelf heeft hij het niet over ‘wie is God?’, maar gaat hij nadrukkelijk uit van de vraag ‘wat is God?’ God is voor hem niet langer een bovennatuurlijk wezen maar valt samen met de Natuur. 

Na zijn inleiding van ongeveer 45 minuten, zal er na de pauze en mede aan de hand van enkele stellingen en gesprekspunten, met elkaar van gedachten gewisseld worden. 

Aan de orde zullen zeker de eeuwenoude vragen als Heeft de mens God geschapen of heeft God de mens geschapen?, Bestaat God of bestaan Goden? En zo ja, wat is hun belang of plaats in de religie en ons leven? Is God transcendent of immanent dan wel beide?. Met deze gedachten wil de lezing ons gezichtsveld verbreden en ons  wellicht tot nieuwe inzichten laten komen. Er is in ieder geval genoeg stof tot nadenken en discussie. 

Ton de Kok

Ton-de-kok-1354467041.jpgTon de Kok is gepromoveerd in de geesteswetenschappen, oud-marinier, voormalig lid van de Tweede Kamer en tegenwoordig docent godsdienstfilosofie op een middelbare school in Amsterdam. Hij mengt zich regelmatig in het publieke debat op de opiniepagina's van de landelijke dagbladen. Gevoed door zijn veelkleurige levenservaring geeft hij met een journalistieke pen in een persoonlijk document een boeiend beeld van de bestaansworsteling van bijna veertig filosofen en schrijvers met de vraag Wat is God?

 

zaterdag 25 november 2017

aanvang 14.00 uur

(inloop v.a. 13.30 uur; einde 16.00 uur)

locatie: Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag

toegang: gratis incl. een drankje (exclusief koffie en thee en eventuele andere consumpties).

Aanmeldingen via: info@humanistischverbonddenhaag.nl