Gebed in het Vaticaan tegen de kafirs

18 juni 2014

Gebed in het Vaticaan tegen de kafirs

Twee opmerkelijke pausberichtjes.

Het is eerste stond op Katholiek Nieuwsblad en gaat over een vredesbijeenkomst op het Vaticaan, op instigatie van de paus werd georganiseerd met verschillende partijen. Abbas was erbij en Peres, en later ook nog wat religieuze leiders die allerlei gebedsteksten hebben uitgesproken om de vrede naderbij te brengen. Ondanks de vele meningsverschillen was men het erover eens dat de duivel achter het telkens mislopen van de vrede zit.

Voor het Vaticaan beleefde echter een tegenvallertje. Zo kwam men erachter dat de vredes-Koranrecitatie het woord “kafir” bevatte – Arabisch voor de ongelovige die op zijn falie moet krijgen. Dat was niet afgesproken, en bepaald ook niet =vredelievend.

Hier beelden van de vredesbijeenkomst op het Vaticaan.

Het andere pausbericht heeft met het WK-voetbal te maken. Het stond op de Belgische site Kerknet:

WK ging van start van met idee paus

Paus Franciscus drong er volgens Blatter tijdens hun gesprek op aan om bij de start van het WK Voetbal een concreet gebaar voor de wereldvrede te stellen. Daarbij opperde hij zelfs de idee om olijfbomen te planten aan de rand van het plein in Sao Paulo, waar donderdagavond de openingswedstrijd plaatsvond: "Wij hebben toen afgesproken dat er bij het WK in Brazilië een concreet gebaar van vrede wordt gesteld. De paus stelde voor een duif te laten vliegen en dat deden we."

Het is goed afgelopen, maar het is wel een gevaarlijk idee van de paus. Eerdere losgelaten vredesduiven werd aangevallen door roofvogels. Witte vredesduiven zijn meestal doorgefokt en kunnen zich in de praktijk niet verweren. Lees en zie hier.