Het geheimzinnige getal 17, om over het getal 153 maar te zwijgen

15 juli 2014

Het geheimzinnige getal 17, om over het getal 153 maar te zwijgen

Kabbalisten heb je in alle soorten en maten. Joodse, niet-Joodse, christelijke, onchristelijke, dikke, dunne, gelovige en ongelovige kabbalisten. En dan heb je nog maar een fractie genoemd.

Prof. dr. W.J. Ouweneel is al jaren gefascineerd door het getal 17. Hij is niet zo maar iemand. Prof. dr. Ouweneel, zo lees ik op Wikipedia, is gepromoveerd in de biologie, de filosofie en de theologie. In dat laatste vak legde hij zijn proeve van bekwaamheid af aan de universiteit van Bloemfontein in Zuid-Afrika. Een veelzijdig man dus. Hij geloofde ooit dat de aarde inderdaad 6.000 jaar oud was, maar gelooft tegenwoordig in het “geleid evolutionisme”.

Laatst getuigde Ouweneel op een symposium in Veenendeel van zijn liefde voor het getal 17. Het Reformatorisch Dagblad deed er verslag van.

“Zo ziet hij wiskundige verbanden in de leeftijden van de aartsvaders. „Neem het getal 17. Een heilig getal voor Joodse denkers. Abraham werd 175 jaar. Dat is 7 x 5 x 5. Tel je die drie cijfers bij elkaar op, dan kom je op 17. Izaäk werd 180 jaar. Dat is 5 x 6 x 6. Tel je die drie cijfers op, dan kom je weer uit op 17. Jakob werd 147. Dat is 3 x 7 x 7. Als je die cijfers bij elkaar optelt, komt je nog eens op 17”, hield Ouweneel zijn gehoor van zo’n zeventig wiskundigen voor.”

Tsja, zeventien…

Als je de Bijbel even buiten beschouwing laat, is 17 het derde Fermatpriemgetal.  Verder is 17 de eerste som van twee verschillende vierde-machten. Ook is 17 het grootste getal waarvoor Theodorus de irrationaliteit van de vierkantswortel bewees. Enzovoort. Een fijn getal voor wiskundigen: 17. Trouwens ook het getal 153, aldus Ouweneel

“Fascinerend vindt Ouweneel ook bijvoorbeeld het getal 153. In Johannes 21:11 maakt de evangelist melding van 153 gevangen vissen. „Honderdrieënvijftig is het zeventiende driehoeksgetal.”

Het getal 153 zoeken wij even op in het 'Woordenboek van eigenaardige en merkwaardige getallen' van David Wells. Daar vind je van alles:

153 = 1! + 2! + 3! + 4! + 5!

En: 153 = 1³ + 5³ + 3³

Enzovoort. Overigens zijn er ook andere getallen van drie cijfers, die gelijk zijn aan de som van hun derde-machten, bijvoorbeeld: 370, 371 en 407.

De beroemde wiskundige G.H. Hardy (1877-1947) heeft zich over dit soort kabbalistisch gepuzzel eens aldus uitgelaten:

“Dit zijn losse feiten, heel geschikt voor puzzelrubrieken en amusant voor de liefhebber, maar ze bezitten niets wat uit wiskundig oogpunt aantrekkelijk is. De bewijzen zijn noch moeilijk, noch interessant – alleen een beetje langdradig. De stellingen zijn niet serieus; en het is duidelijk dat een reden daarvoor ligt in… het extreme ad-hoc karakter van zowel bewering als bewijs. Beide zijn ongeschikt voor generalisatie van enig belang.”

Op YouTube zijn vele filmpjes gewijd aan het getal 17. Sesamstraat besprak het getal 17, maar het belangrijkste is toch de film 'Number Seventeen', die Hitchcock maakte. Bij dezen, speciaal voor prof. dr. W.J Ouweneel:

{/code}