Vaste activiteiten Deventer

Humanistisch café

Elke 3e zondagmiddag van de maand is er een humanistisch café. In een informele sfeer start een inleider met een verhaal, vaak over een filosofisch of maatschappelijk onderwerp, maar soms ook over literatuur of kunst. Aansluitend is de bar open en kunnen aanwezigen napraten over het onderwerp. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen, aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis.

Kijk in de Agenda voor data en onderwerpen.

Het humanistisch café vindt plaats in de het Loge-gebouw van de Vrijmetselaars aan de Rijkmanstraat 10. Van 14.00 tot 16.00 uur ( de zaal is open om 13.30 uur).

Route beschrijving: (let op: éénrichtingsverkeer in de Rijkmanstraat). Naast het gebouw is een parkeerplaats, deze kunt u bereiken door vanaf de Welle via de Zandpoort richting de Brink te rijden. Dan eerste weg rechts (Achter de Muren Zandpoort) en aan het einde van de weg linksaf. De parkeerplaats is na 50m aan uw linkerkant. U kunt eventueel ook onder de brug parkeren.

Humanistische filmavonden

Elke eerste maandag van de maand (m.u.v. april en mei 2015) een bijzondere film in de zaal de Kleine Keizerin in de Openbare Bibliotheek Deventer. De ingang voor de filmavonden is aan de hoofdingang van het gebouw, of aan de Kleine Overstraat. Aanvang is om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Zie voor het programma en de data: Agenda 
 

Literatuurkring 


Elke 4 tot 6 weken komt een groep bijeen om met elkaar en vooraf bepaald boek te bespreken. In een van de huiskamers, 's middags, wordt dan op een informele wijze over het gelezen werk van gedachten gewisseld. Kom gerust eens een kijkje nemen. Maak dan een afspraak met de coördinator: Leen de Oude, T 0570-592329, E aenldeoude@concepts.nl
 

Poëziekring

Met enige regelmaat komen poëzie-liefhebbers bijeen om te spreken over gedichten die hen aanspreken. Deze groep telt zo'n 6 deelnemers die in een informele sfeer gedichten voorlezen en bespreken.
Informatie: Ria Meeuwse, E r.meeuwse@planet.nl
 

Stadswandeling DeventerRegelmatig wordt onder leiding van een gids de Humanistische Stadswandeling door de historische binnenstad van Deventer gelopen. De data staan op de webstite van de afdeling en in de locale kranten.
Kosten: 5 euro per persoon. Leden gratis
Deelnemers ontvangen tevens het boekje met de stadswandeling. Dit boekje is ook los te koop bij de VVV van Deventer voor euro 2,50

Tyssot de Patot

Tyssot de Patot is een beroemde Deventenaar uit de periode van de vroege Verlichting, van wie nooit boeken in het Nederlands zijn verschenen. wel in het Duits, Frans en Engels. De afdeling werkt aan de uitgave van één van zijn boeken, een avontuurlijke reisroman.
verder lezen

Belangenbehartiging

Nederland is een geseculariseerd land. Het aantal buitenkerkelijken is bijzonder hoog. In Deventer ligt het aantal niet-gelovigen boven de 60%. Het Humanistisch Verbond staat op de bres voor de belangen van ongodsdienstigen in Nederland en daarbuiten, maar ook in Deventer. Tegelijkertijd zijn we voor de samenwerking en de dialoog. Zo hebben we in Deventer de Raad voor Levensbeschouwing opgericht.

Jong HV - Jonge Humanisten

Jong HV is een landelijk verband van jonge humanisten, met in verschillende steden activiteitengroepen. Zij komen geregeld bijeen, in binnen- en buitenland en buigen zij zich over maatschappelijke vragen en voeren actie. Wil je meer info? Kijk dan op: https://www.humanitischverbond.nl/jonge-humanisten-introductie

Geestelijke begeleiders in ziekenhuizen en zorgcentra

In het Deventer Ziekenhuis en in woonzorgcentra van Zorggroep Solis zijn geestelijk begeleiders werkzaam die vanuit een humanistische oriëntatie met bewoners, patiënten, familie en medewerkers praten over levensvragen. Informeer bij de instelling naar de geestelijk begeleiders met een humanistische achtergrond.