Agenda Brabant

Dialooggroep 'de Verdieping' - Eindhoven

1 mei

Dialooggroep 'de Verdieping' - Eindhoven

In 2015 zijn we begonnen we met een serie gespreksavonden op basis van de uitzendingen ‘Dus ik Ben’ van Stine Jensen (omroep Human)
Die bleken een uitstekend startpunt te bieden om samen na te denken over identiteit, vrijheid, burgerschap, denken, weten. Daarbij bleek dat er veel behoefte is aan een andere manier om met elkaar van gedachten te wisselen; geen discussie maar dialoog. Niet alleen maar de ander overtuigen, maar luisteren en doorvragen als basis voor samen leren.

Ook het komend jaar zoeken we weer de dialoog met elkaar. Het onderwerp zal per keer verschillen. Iedere deelnemer brengt een keer per jaar een tekst of beeldfragment in als uitgangspunt voor het (leer-)gesprek. De bedoeling: verdieping van het eigen denken in dialoog met anderen.

Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen.