Agenda Assen en omgeving

 

3 nov

Weekend "Verbondenheid"

WEEKEND VERBONDENHEID

3 en 4 november 2017 in Bakkeveen

 

‘Verbondenheid’

In verbinding gaan met elkaar, in relatie met waar we voor staan en op zoek naar wat het humanisme zegt over verbondenheid en hoe we daar zelf mee omgaan.

Inleiding

In het najaar van 2017 organiseert de Afdeling Assen en Omstreken van het Humanistisch Verbond weer een weekend voor leden van de afdeling. We nemen dan de tijd om samen na te denken over een relevant onderwerp en laten ons daarbij inspireren door elkaars verhalen en een aantal goede inleiders. Ook dit keer wordt het weekend gehouden op de locatie waar we in 2015 zaten: Nieuw Allardsoog in Bakkeveen. In deze folder krijgt u de eerste informatie ‘op hoofdlijnen’. Het programma wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

 

Inhoud

 

“Mensen zijn met elkaar aan de wereld ontsproten en daarin ligt al hun verbondenheid besloten: ze zijn met elkaar in de wereld en ze zijn voor hun ontplooiing op elkaar aangewezen. Je wordt jezelf door de ander en dat wordt versterkt door taal en cultuur(cultuur= de verwerkelijking van menselijke samenhang, gemeenschappelijkheid is ons lot).”

Bovenstaande woorden zijn ontleend aan het boek “Grondslagen van Humanisme” uit 1978 van Jaap van Praag. Het zijn belangrijke uitgangspunten voor humanisten.

Tijdens dit weekend willen we met elkaar het thema verbondenheid verder verdiepen:

Wat betekent dat voor ieder van ons?

Hoe geven we daar handen en voeten aan in de dagelijkse praktijk van het leven?

Kunnen we elkaar inspireren door het gesprek, de dialoog hierover aan te gaan?

 

Werkwijze: ontmoeting/verkenning/dialoog

 

Wij hopen en verwachten dat er tijdens het weekend een ontmoeting tussen de deelnemers onderling zal plaatsvinden, vanuit ieders eigen ideeën, dromen, inzichten en dagelijks handelen.

Door naar elkaar te luisteren en elkaar te bevragen, kunnen we van en met elkaar leren over het thema.

Twee inleiders gaan, vanuit hun expertise, het gesprek met ons aan. Dylan Vianen heeft al toegezegd dat hij een bijdrage zal leveren. Hij is een van de initiatiefnemers van De Bildung Academie en heeft in mei een avond voor onze leden verzorgd, waarna nadrukkelijk is gevraagd om een vervolg. We zijn nog in gesprek met een inleider die ons meeneemt in het thema verbondenheid in het humanisme.

Kortom: inspirerende inleiders, dialoog, uitwisseling en ontmoeting met anderen in de heerlijke omgeving van Bakkeveen!