Agenda Heuvelrug-Krommerijn

Contemplatieve Eindejaarsbijeenkomst

20 dec

Contemplatieve Eindejaarsbijeenkomst

Contemplatie
 
December is een maand van terugblikken op het aflopende jaar en vooruitkijken naar het jaar dat volgt.
 
Wat is er allemaal gebeurd en wat zijn onze voornemens? Wat zouden wij kunnen bijdragen aan het streven naar een leefbare maatschappij?
 
Het is wel eens goed hierover met anderen van gedachten te wisselen. Heb je belangstelling? Van Harte welkom.
 
Wij organiseren een bijeenkomst op woensdagmiddag 20 december 2017.
 
Plaats van samenkomst: gemeenschappelijke ruimte ’t Trefpunt van Woongroep Lugtensteyn, Orionlaan 31, Bilthoven.
 
Om 14:30 uur word je ontvangen met een kopje thee/koffie. Om 15:00 uur gaan wij met elkaar in gesprek.
 
Graag uiterlijk 17 december melden, dat je van plan bent te komen. Hebben we een idee van het te verwachten aantal belangstellenden.
 
             Tel.nr. 030 22 11 715 of emailadres:   n.westerhof@ziggo.nl
 
Bel even als je op het laatste moment onaangemeld wilt komen of onverwacht verhinderd bent.
 
Graag tot dan.
 
Humanistisch Verbond Bilthoven
 
Nanny Westerhof
Ab Blaas
PS in eerste instantie dachten we aan de avond, maar bij nader inzien vonden we de namiddag in de wintertijd beter passen.