Agenda Amsterdam

Cursus Spinoza in bedrijf: van passie naar actie

3 mei

Cursus Spinoza in bedrijf: van passie naar actie

CURSUS IS VOL

Spinoza’s filosofie is nuttig (zegt hij zelf!) 

Het is opvallend hoe vaak Spinoza, jarenlang koopman in Amsterdam, zelf benadrukt dat zijn filosofie, dat wil zeggen, de manier waarop hij de zaken bekijkt, nuttig is. Niet alleen komt het woord ‘nut’ in zijn teksten veel voor, maar af en toe legt hij het belang en het voordeel van zijn zienswijze ook weer eens even concreet uit. Filosoferen is voor Spinoza geen vage, vrijblijvende bezigheid. Hij is wars van abstracties, vooroordelen, universele begrippen, gemeenplaatsen èn morele normen.

Filosofie is voor Spinoza systematisch en kritisch nadenken over zaken waar iedereen ervaring mee heeft. Thema’s die in de cursus aan de orde komen zijn ‘wat nuttig is, is goed’, ‘iedereeen wil meer macht’, hoe de passies ontstaan en vooral: hoe je ervan af komt’. Spinoza doet zelf vaak een beroep op alledaagse ervaringen, en hij geeft ook concrete voorbeelden.

Ook kennis is macht, want iets, en ook jezelf, werkelijk begrijpen is dé voorwaarde voor effectief ingrijpen. Doe er je voordeel mee!

De cursus wordt gegeven door Miriam van Reijen www.miriamvanreijen.nl/

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten op de woensdagavonden 3, 10, 24 en 31 mei tijd: 19.30-22.00

Aanmelden en informatie: amsterdam@regio.humanistischverbond.nl

De cursus is inclusief het boek: Miriam van Reijen, Spinoza in bedrijf. Van passie naar actie. Uitg. Klement/ Pelckmans, 2013