Agenda Rotterdam-Rijnmond

Dialoogbijeenkomst

12 mrt

Dialoogbijeenkomst

Voor informatie zie: www.humanistischverbond.nl/komdichterbij

Beeld: Humanitas Woonzorgcentrum, Deventer. Student Jordi Pronk in contact met een bewoonster van Woonzorgcentrum van Humanitas.