Agenda Fryslân

 

13 jan

Filosofie voor een Breed Publiek - Moraal Ethiek in actie - inleiders de gebroeders Meester

Groene deugden
Onze wetgeving en politiek richten zich op gedrag, niet op karakter of houding.
Maar gedrag komt voort uit karakter en houding, en m.n. in milieuwetgeving wordt duidelijk dat je beperken tot welk gedrag is toegestaan en welk niet problemen niet oplost.
Juist in de zorg voor milieu en elkaar dient de deugd centraal te staan, en dient gewerkt te worden aan karakter en houding.
 
Inleiders: de Gebroeders Meester.' drs. Frank Meester (filosoof, publicist, musicus) drs. Maarten Meester (filosoof, journalist, publicist)