Agenda Arnhem-Rijnstreek

Filosofiecafé Wageningen - Paul van Tongeren: Willen Sterven

13 jan

Filosofiecafé Wageningen - Paul van Tongeren: Willen Sterven

Wie anders dan ik zou het recht hebben om te beslissen over mijn leven?

Paul van Tongeren onderzoekt de notie autonomie, evenals het begrip van de wil, dat immers een centrale rol speelt in die veronderstelde autonomie. In existentiële keuzesituaties stuit de autonomie op haar grenzen. Paul van Tongeren zet de filosofie in voor een verheldering van de problemen die schuilgaan achter de vanzelfsprekendheden van de eigen tijd

Prof. dr. Paul J.M. van Tongeren is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek, Radboud Universiteit Nijmegen. In 2002 werd hij ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

In 2013 won hij de Socratesbeker voor het "meest prikkelende en oorspronkelijke Nederlandstalige filosofieboek" voor zijn Leven is een kunst.