Agenda Assen en omgeving

 

18 mrt

Het Gouden Pact

Wanneer we iemand tegenkomen die verminderd zelfredzaam is, is onze eerste reflex deze persoon te willen helpen. Dat is goed, dat is sociaal. Maar het kan de eigenwaarde van iemand krenken wanneer je iemand hulp aanbiedt, die iets alleen maar minder goed of minder snel kan. Ellen Witteveen, docent/onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht bij het lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning, zal samen met Ger Monden, haar partner met niet-aangeboren hersenletsel, hierover met ons in gesprek gaan.

Een andere kant van niet aflatende ongevraagde hulpvaardigheid is, dat mensen met een beperking niet meer gewend zijn de regie over hun leven te nemen. Zij zijn net als iedereen verantwoordelijk voor wat ze willen, maar ook voor wat ze kunnen. Een aantal humanistische organisaties heeft Het Gouden Pact opgesteld voor waardige zorg. Een groot aantal aanbevelingen van het gouden pact is gericht op wijziging van wet- en regelgeving. Hierop kan het best actie worden ondernomen door het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond.

Aan een meer fundamentelere verandering van kijken naar ouderen en andere kwetsbare mensen (zie het voorbeeld hierboven), zoals die ook in het gouden pact worden bepleit, kunnen we ook als individu iets doen.

Hoe kunnen we zo goed mogelijk ieders opvatting van kwaliteit van leven leren kennen en respecteren.

Ellen Witteveen, docent/onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht bij het lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning, zal samen met Ger Monden, haar partner met niet-aangeboren hersenletsel, hierover met ons in gesprek gaan.

Daaraan voorafgaand zal een korte toelichting worden gegeven op HET GOUDEN PACT.