Agenda Zuid-Limburg

 

17 mei

Humanistisch café

Onderwerp is 'rust', naar de ideeën van filosofe Joke Hermsen..

Na de inleiding kunnen de aanwezigen met elkaar in gesprek gaan over de volgende stellingen.

  • Een gezonde melancholie in tijden van onrust leidt tot reflectie en voortgang van de cultuur: terugkijken op het verleden, STAAN in het heden en vooruitzien naar de toekomst.
  • We hebben maatschappelijke verbanden, verbindende verhalen en gemeenschappelijke idealen nodig om onze melancholie en onrust in toom te houden en niet in de rouw om het verlies te blijven steken, ook maatschappelijk gezien.
  • De zorg voor het behoud van de cultuur (verbondenheid, onderwijs, politieke debatten, zorg voor elkaar en zorg voor de wereld) is even belangrijk als de zorg voor het behoud van de koopkracht en geeft rust.
  • Zonder ‘wij’ werkt het niet. (Paul Scheffer)