Agenda Den Haag

 

15 mrt

Humanistisch Café - De toekomst van de lokale democratie

 

Humanistisch Café: De toekomst van de lokale democratie

Donderdag 15 maart 2018

Café Juni – Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag

Aanvang 17.30 u / 17.00 u – Inloop (met soep en een snack)

19.30 u – Sluiting.

De toekomst van de lokale democratie

© Frank Ruiter

Deze keer staat het Humanistisch Café in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Onderwerp is de toekomst van de lokale democratie in een sterk veranderend decor.

De gemeente bevindt zich op een kruispunt van diverse ontwikkelingen, zoals schaalvergroting en de verdere ontwikkeling van de netwerk- en informatiesamenleving. Ook de omslag van klassieke verzorgingsstaat naar participatiesamenleving heeft ingrijpende gevolgen voor de lokale samenleving. Het gezag van de lokale overheid is niet langer vanzelfsprekend, maar moet keer op keer worden verdiend. Dit vraagt om een bijgestelde visie over een veranderende rol en functie van de lokale overheid.

De lezing wordt verzorgd door Geerten Waling, historicus, auteur en onderzoeker op het gebied van politieke legitimiteit aan de Universiteit Leiden. Met Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, schreef hij het boek Gemeente in de genen. Het boek werd dinsdag 20 februari gepresenteerd aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Gemeente in de genen

‘Wie dit boek leest kan geen andere conclusie trekken dan dat we het rationele management denken achter ons moeten laten en verdere technocratisering van de lokale democratie moeten voorkomen. […] We zijn schatplichtig aan de lokale oorsprong van onze democratie: de gemeente is van burgers.’ Kim Putters, directeur SCP

Democratie begint bij de gemeente. Daar ligt de bron van burgerschap, zeker in Nederland. Hier is de burger al eeuwenlang eigenaar van de lokale democratie. Al vanaf de vroege Middeleeuwen namen lokale gemeenschappen het lot zelf in handen. Samen vormden die ons land uit veen, moeras en water. Centraal bestuur en adel kregen er nooit echt vat op, het lokale zelfbestuur zit ons in de genen.

Tegenwoordig staat de lokale democratie onder druk. We zien een doorgeslagen schaalvergroting, ongekende decentralisering, schurende verhoudingen tussen gemeenteraadsleden en bestuurders, die hun gemeente besturen als bedrijfsmanagers.

Maar een gemeente is geen koekjesfabriek. Die is de eigendom van burgers. Gemeente in de genen levert een originele, leesbare kijk op de wortels van de lokale democratie, haar huidige (dis)functioneren en haar toekomst.

Wim Voermans (1961) is hoogleraar staats- en bestuursrecht, Geerten Waling (1986) is historicus en postdoc onderzoeker op het gebied van politieke legitimiteit. Beiden zijn verbonden aan de Universiteit Leiden.

Het boek zal op 15 maart te koop zijn: € 19,99 (paperback).

Zie ook artikel in NRC van 20 februari 2018: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/20/stervensnood-de-lokale-democratie-doet-t-prima-a1592815