Agenda Nijmegen

 

20 okt

Interculturele communicatie en onbewuste voorstellingen

We weten niet wat we niet weten. We gaan er onbewust maar van uit dat onze denkbeelden de juiste zijn, zowel in ons persoonlijke als ons professionele leven. En zelfs als we bewust ons best doen om met een open blik naar de wereld te kijken, worden we gestuurd door onbewuste vooronderstellingen en vooroordelen die ons van kinds af aan hebben gevormd. 

Kunnen we dan nog wel met een echte open blik naar anderen kijken? Kunnen we de ander echt begrijpen? Hoe ver gaat onze tolerantie nu echt? Is het wel mogelijk om samen te leven en samen te werken met verschillende culturen, en zo ja, hoe? Of blijkt uit onze steeds meer polariserende wereld dat Samuel Huntington gelijk heeft en we gevangen zitten in een “clash of civilisations”?

 Om die vragen te beantwoorden, zullen we eerst moeten kijken naar de aard van de verschillen tussen culturen. De wereld is wellicht meer gefragmenteerd dan we denken. De verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa zijn misschien wel even groot als de verschillen tussen Aziatische en Westerse culturen. In deze lezing schetsen we een theoretisch kader rondom deze cultuurverschillen en bekijken we enkele praktische manieren om rekening te houden met deze verschillen en inzicht te krijgen in de eigen vooronderstellingen

Ben Versteegt, die deze lezing verzorgt, haalde in 2010 cum laude zijn Research Master filosofie en geeft sinds zes jaar les in filosofie en Theory of Knowledge op Rivers International School Arnhem, waar hij dagelijks te maken heeft met uitdagingen in interculturele communicatie.