Agenda Groningen

 

28 mrt

Jaarvergadering

Uitnodiging 28 maart - Jaarvergadering HV afdeling Groningen

De jaarvergadering van de HV-afdeling Groningen vindt plaats op 28 maart in het HV-pand, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen.

Voorafgaand aan de jaarvergadering is er een gezamenlijke maaltijd. De zaal is open vanaf 17.45 uur, de maaltijd wordt geserveerd vanaf 18.00 uur.

Deelname aan de maaltijd graag vooraf aanmelden bij Gerrit Botke, botke@planet.nl.

 

De jaarvergadering begint 19.30 uur.

Vanaf 20.00 uur is er een inhoudelijk programma verzorgd door de Jonge Humanisten. De Jonge Humanisten zullen zorgen voor een geanimeerd programma. Wat aan de orde kan komen zijn vragen als hoe kun je concreet handelen naar je humanistische overtuigingen of concreet invloed uitoefenen. Humanistisch debat? Praktisch humanisme? Activistisch humanisme? Wat houdt de Jonge Humanisten bezig? In ieder geval zullen we verbinding zoeken tussen jongere en oudere Humanisten en kan de afdeling ervaren wat voor onderwerpen de Jonge Humanisten bezighouden.

Verder zullen de Jonge Humanisten ook zorgen voor een muzikaal intermezzo.

 

Agenda voor de jaarvergadering vanaf 19.30 uur:

1. Welkom

2. Verslag jaarvergadering 22 maart 2017

3. Financiën van de afdeling; verslag kascommissie, jaarstukken en begroting

4. Activiteiten van de afdeling - inbreng en wensen van de aanwezige leden.

4. Bestuursverkiezing

5. Verslag van het Bestuur van de Stichting Beheer Pand WA Scholtenstraat

6. Wat verder ter tafel komt

7. Inhoudelijk programma Jonge Humanisten met muzikaal intermezzo

Toelichting

Het voorzitterschap is vacant met het vertrek van onze voorzitter Gerard te Meerman na een voorzitterschap van drie jaar .Tot aanvang van de vergadering kunnen zich kandidaten voor het bestuursfuncties - en vooral het voorzitterschap - aanmelden bij de voorzitter.

Opnieuw beschikbaar voor een bestuursfunctie zijn: Ieke Verveld (secretaris), Willem Waard (penningmeester), Lenie Kootstra en Martijn van Loon.

Financiële stukken en het verslag van de HV-jaarvergadering van vorig jaar zullen in de zaal beschikbaar zijn en kunt u ook opvragen bij de secretaris van de afdeling: secr.hvgron@gmail.com.

Een inhoudelijk jaarverslag is niet gemaakt. Het bestuur gaat ervan uit dat u de activiteiten van de afdeling voldoende hebt kunnen volgen via onze website en via De Schakel, het ledenblad van de Noordelijke HV-afdelingen.