Agenda Groningen

 

15 dec

Midwinterviering: mensenrechten

Onze decemberbijeenkomst staat in het teken van Midwinter. Op deze feestdag, de kortste dag van het jaar, vieren humanisten dat het licht terugkeert en de dagen weer langer worden. Gloort er weer hoop aan de horizon? Aan de hand van het thema mensenrechten gaan we kijken of we hoopvol over de toekomst mogen zijn. In december is het 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

We gaan onder andere in op de vraag wat mensenrechten precies zijn en geven een kort overzicht van de geschiedenis van mensenrechten. We staan stil bij (positieve en negatieve) associaties die deelnemers bij dit begrip hebben en bespreken enkele kritieken op universele mensenrechten. Ook zullen we met een blik op de toekomst het gaan hebben over de vraag hoe we als humanist ons willen en kunnen inzetten voor mensenrechten. De bijeenkomst zal omlijst worden met muziek en voordrachten.

Als je zelf nog ideeën hebt voor het programma, iets wat aansluit op bovenstaande of nog iets geheel anders binnen het thema mensenrechten, laat het gerust weten! Ook een bijdrage in de vorm van een liedje, een voordracht of een andere kunstzinnige bijdrage is zeer welkom.

Deelname is gratis; onze traditie is dat iedereen zelf wat drinken of lekkers meeneemt om met elkaar te delen.

De afgelopen jaren hebben we als Groningse jonge humanisten de gewoonte ontwikkeld om de humanistische feestdagen te vieren met een viering in de vorm van een soort seculiere 'dienst' waarin we inspiratie ontlenen aan bijvoorbeeld filosofie, wetenschap, muziek, kunst en literatuur. Iedereen die dat wil, kan een bijdrage leveren aan het programma. 

                                                                                                                                      inloop 19.30 uur 

Aanmelden: ivo_hengst@hotmail.com