Agenda Groningen

 

14 jan

Nieuwjaarsbijeenkomst

Het bestuur van de Afdeling Groningen van het Humanistisch Verbond nodigt u hierbij van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst 

De inloop is van 13.30 uur tot 14.00 uur.

Zoals dat hoort bij een nieuwjaarsbijeenkomst zal er gelegenheid zijn op een ontspannen manier met elkaar van gedachten te wisselen over het voorbije jaar, over het komende jaar en over wat u maar wilt.

Ook willen wij van de gelegenheid gebruik maken om aandacht te besteden aan een inhoudelijk thema. Daarvoor hebben wij Marco Oostdijk*  uitgenodigd. Hij zal een inleiding verzorgen en met ons in gesprek gaan over een duurzaam humanisme. En dat vanuit vergeten waarden als medeverantwoordelijkheid en verbondenheid. Door met elkaar stil te staan bij dit belangrijke thema kunnen wij hierover mogelijk inspiratie opdoen voor het nieuwe jaar.

Wij hopen u op 14 januari te mogen begroeten.
Met een vriendelijke groet,

Het bestuur van de Afdeling Groningen van het HV.

* Marco is de samensteller van het advies voor het Hoofdbestuur en de resolutie voor de ALV. Hij was eerder coordinator van de Humanistische Alliantie. Hij is socioloog en humanisticus. Hij schrijft nu aan een boek over zingeving in het tussengebied tussen humanisme, spiritualiteit en vrijzinnige religies.