Agenda Groningen

 

25 mrt

(On)rechtvaardigheid van beloningsverschillen door Marinus van Dijk

 

De Werkgroep Lezingen organiseert in de eerste helft van 2018  op drie zondagmiddagen om 14:00 uur een bijeenkomst in het Humanistisch Centrum (W.A. Scholtenstraat 2, Groningen). Eerst zal er een  inleiding zijn door een van de leden van de afdeling, en aansluitend is er discussie en een gezellig samenzijn.

Dit is de tweede van die lezingen.

 

(On)rechtvaardigheid van beloningsverschillen

 

Marinus van Dijk heeft als bedrijfseconoom onderzoek gedaan naar de beloning van werknemers en directieleden in bedrijven. Hij zal een presentatie houden over de (on)rechtvaardigheid van beloningsverschillen en hierbij ook ingaan op enige actuele onderwerpen.

Beloningen van werknemers verschillen vaak sterk, niet alleen binnen een land, maar ook tussen landen.

Over de rechtvaardigheid van deze beloningsverschillen wordt zeer verschillend gedacht. Is het bijvoorbeeld rechtvaardig dat een medisch specialist (die na een leuke studietijd in een goed verwarmd ziekenhuis met een grote mate van zelfstandigheid interessant werk doet) veel meer verdient dan een bouwvakker (die vanaf zijn 16e jaar in weer en wind zwaar lichamelijke arbeid verricht)?  En waarom verdient een buschauffeur op het rustige Groningse platteland veel meer dan een buschauffeur in de zeer drukke en gevaarlijke Indiase miljoenenstad Delhi? Hoe denken filosofen en economen hierover? En hoe gewone burgers? En wat is de rol van de overheid?

In de presentatie zal ook aandacht worden besteed aan enige actuele onderwerpen zoals de wenselijkheid van basisloon, beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, de problemen van prestatiebeloning en bonussen en de invloed van beloning op geluk.