Algemeen Fryslân

De afdeling Fryslân is ontstaan door samenvoeging van een aantal lokale Friese afdelingen en telt circa 750 leden. De meeste activiteiten van het HV Fryslân zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Uitzonderingen vormen de gespreksgroep en de filosofiebijeenkomsten in Leeuwarden. Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Bestuur

Voorzitter

vacant        

Penningmeester 
Bart van 't Veer

Secretaris
Marjoleine Beers
e-mail: hvfryslan@gmail.com 

Website en Schakel (nieuwsbrief)
Baukje Scheppink

Activiteiten
Roeleke Naber

Janny Lokerse

Jan Wijbenga