Ben ik humanist?

Plato, Socrates, Erasmus, Montaigne, maar ook Typhoon, je zou ze allemaal humanist kunnen noemen? Ben jij ook humanist? 

Er zijn ieder geval zeven punten die de meeste humanisten gemeen hebben:

  1. Ze gaan uit van de kracht van de mens en zelfbeschikking
  2. Ze wijzen elke vorm van fundamentalisme of meningsvorming en dwang af 
  3. Ze zien democratie als optimale bestuursvorm 
  4. Ze staan voor scheiding tussen kerk en staat
  5. Ze zijn voor gelijkwaardigheid en gelijke behandeling ongeacht sekse, ras, afkomst, geaardheid, leeftijd en levensovertuiging 
  6. Ze staan voor een tolerante samenleving
  7. Ze erkennen het voordeel van de twijfel. Je mening kan veranderen op basis van nieuwe ervaring of informatie

Meer weten? Lees Eigentijds humanisme

Waar een humanist voor staat, vertelt Boris van der Ham in in zijn laatste Vrije lezing

Leden aan het woord

 

 

Verschillen

Humanisten kunnen onderling van mening verschillen. Zo wordt euthanasie door humanisten unaniem als recht erkend, maar verschillen bijvoorbeeld de opvattingen over de vraag of en onder welke omstandigheden een medicijn voor zelfdoding verstrekt moet worden. Ook over de vraag in hoeverre het humanisme zich moet profileren als atheïstische beweging verschillen de meningen. Sommigen staan open voor de opvattingen van gelovigen, zij zien deze dialoog en de daarin geuite visies als een persoonlijke verrijking.

Meer weten?

Kijk ook eens op ons Humanisme portaal met nieuws over wat wij doen. Bezoek eens een activiteit bij u in de buurt. Kijk daarvoor in de Agenda

Lid worden? Ga naar www.humanisme.nu