Humanisme en kunst

Kunst maakt zichtbaar', zei de schilder Paul Klee. Als dat waar is, dan is humanistische kunst een goed middel om humanistische waarden zichtbaar te maken, dacht de werkgroep Humanisme en kunst van het Humanistisch Verbond. Deze werkgroep riep kunstenaars op foto's van werk op te sturen die virtueel geëxposeerd kunnen worden.

Niet alle kunst kan op deze website geëxposeerd worden. Er zijn door Christine van Stralen een aantal criteria opgesteld waaraan 'humanistische kunst' moet voldoen. Daarbij is een ruimdenkend kader aangehouden, inherent aan het ideaal van de ruimdenkende humanist. In principe gaat zo ongeveer alle kunst over menselijkheid.

Duidelijk uitgesloten zijn:Abstractie als filosofie

  • Propagandistische kunst: kunst die tot doel heeft om bepaalde denkbeelden van regimes, opvattingen die tegen vrijheid en andere denkbeelden van het humanisme ingaan, te promoten. Zelfs kunst met een al te nadrukkelijke humanistische lading is discutabel. Als de boodschap in kunst voorop staat, is de artisticiteit vaak in het gedrang.
  • Religieuze kunst: kunst, gebaseerd op religieuze opvattingen uit zich tegenwoordig niet meer zo duidelijk als vroeger, zoals in afbeeldingen van de Heilige Maria. Maar met de toename van het aantal mensen dat gelooft, zijn er ook meer kunstenaars die vanuit religie werken, zonder dat meteen te zien is. Wat te denken van de kunstenaar Marc Mulders, waarvan zijn engagement met het Christelijk geloof algemeen bekend is: in een werk over Het laatste Oordeel verwerkt hij een foto van 9/11(aanslagen WTC New York). Enerzijds wordt hem religieus fanatisme verweten, anderzijds stelt hij dat juist aan de kaak. Een verborgen symboliek, waar onze 17e eeuwse meesters ook dol op waren, is bij Mulders bijvoorbeeld aanwezig in zijn bloemschilderijen. Die symboliseren de kracht van god die overal in aanwezig zou zijn. Humanisme kent trouwens ook een religieuze tak.

Een tak, die de menselijke waarden in geloven voorop stelt. Je zou denken dat Mulders de christelijke waarden voorop stelt. Wat te denken van kunstenaars die zich van een van religie afgeleide beeldtaal bedienen, om humanistische waarden uit te dragen, zoals de beeldhouwer Huub Kortekaas?

Wilt u hier ook exposeren?

De werkgroep Humanisme en kunst roept u op om fotos van eigen werk te sturen naar annetteb@dds.nl

U kunt maximaal vijf foto's opsturen (JPEG-formaat), vergezeld van een korte toelichting.
Vier keer per jaar, bij het uitkomen van de Human, zal er werk van een nieuwe exposant op deze website gepubliceerd worden.

2015

2014

Overzicht van Virtuele Galeries 2013

Colofon

  • Initiatief en coördinatie: Annette Brattinga-Aeneae Venema
  • Coördinatie Landelijk Bureau: Roeland Ensie
  • Webontwerp opzet: Jan Schrauwen
  • Criteria 'humanistische kunst': Christine van Stralen