Humanistisch geestelijke begeleiding: vrijgevestigd

Het leven vorm geven is niet altijd eenvoudig. Humanistische geestelijke verzorgers helpen - met gesprekken, advies en ondersteuning - om evenwicht te vinden als het even moeilijk gaat.
 

'Toen mijn dochter ernstig ziek werd, ging het slecht met me. Ik had verdriet, een verschrikkelijk verdriet, omdat ze niet lang meer te leven had en ik wilde daar met iemand over praten. Ik ben heel blij dat mijn huisarts me toen op een humanistisch geestelijk begeleider heeft gewezen. De gesprekken met haar hebben me troost en kracht gegeven.'

Sommige momenten in het leven zijn moeilijk. Ziekte, problemen op het werk of in de relatie, het overlijden van een geliefde of een familielid. Gebeurtenissen die je uit evenwicht brengen en gevoelens en vragen losmaken. Het helpt dan om je hart te luchten en een goed gesprek te voeren met iemand die luistert en helpt om je gedachten en gevoelens op een rijtje te zetten. Een humanistisch geestelijk verzorger is zo iemand. Hij of zij luistert, voelt mee en heeft tegelijk voldoende afstand om je te helpen je eigen vragen te stellen. Geen therapeut of hulpverlener, maar een gesprekspartner die je steunt om het evenwicht in jezelf te hervinden.

Voor een humanistisch geestelijk begeleider staat degene die hulp vraagt en zijn of haar manier van kijken en denken centraal. De geestelijk begeleider biedt steun vanuit de humanistische levensovertuiging, zonder eigen ideeën aan iemand op te dringen.

Een humanistisch geestelijk begeleider is een professioneel geestelijk begeleider. Hij of zij heeft een speciale opleiding gevolgd aan de Universiteit voor Humanistiek en is gebonden aan een ambtsgeheim en een beroepscode.

Als adviseur of vertrouwenspersoon kan een humanistisch geestelijk verzorger ook binnen bedrijven medewerkers ondersteunen op het gebied van zingeving en levensvragen.

Heeft u behoefte aan een gesprek, neem dan contact op met één van de vrijgevestigde humanistisch geestelijk begeleiders. U kunt hen rechtstreeks bellen. U kunt ook contact opnemen met het Humanistisch Verbond via telefoonnummer 020 5219020.

Het richttarief voor een gesprek is €60 tot €75 per consult. Dit is inclusief BTW en exclusief bijkomende kosten als reiskosten. Een gesprek duurt één tot anderhalf uur. Soms bestaat de mogelijkheid om (een deel van) de kosten vergoed te krijgen van de gemeentelijke sociale dienst of van de zorgverzekeraar. De betrokken humanistisch geestelijk begeleider kan u helpen zo'n vergoeding aan te vragen.