Convenant verbindt theorie en praktijk HGB Defensie

12 juli 2017

Convenant verbindt theorie en praktijk HGB Defensie

Door webredactie

Nog intensiever samenwerken zodat het scholingsaanbod van de Universiteit voor Humanstiek nog beter aansluit op de praktijk van de geestelijke verzorging. Het is maar één van de doelen van het convenant dat de Universiteit voor Humanstiek (UvH), de dienst Humanistische Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht (HGV) en het Humanistisch Verbond op 11 juli tekenden. Er komt ook meer aandacht voor voorlichting over het ambt van hgb’er bij Defensie.

Een van de pijlers van het convenant is een overstapprogramma op masterniveau voor niet bij de UvH opgeleide geestelijk begeleiders of verzorgers.Tevens komt er een nieuwe leerlijn voor geestelijke verzorging in de krijgsmacht. Dat is nog niet alles: stagemogelijkheden bij het Humanistisch Verbond staan ook op het programma.

Praktijk en theorie

De afspraken in het convenant hebben tot doel theorie en praktijk met elkaar verbonden te houden en gezamelijke kennis op dit gebied te verdiepen. Zowel medewerkers van het Humanistisch Verbond als geestelijk verzorgers gaan gastcolleges geven bij de UvH. Er komt ruimte voor een AIO (0,5 fte) voor onderzoek naar onderwerpen die verband houden met de HGB bij defensie en/of andere geüniformeerde beroepen. En wie weet, misschien komt er in de toekomst ook nog een bijzondere leerstoel op dit terrein. De ondertekenaars gaan tevens onderzoeken of ze  een breed kennisnetwerk kunnen opbouwen.

Meer weten?

Humanistisch geestelijk verzorgers volgden een speciale opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek. Daarnaast zijn ze gebonden aan een ambtsgeheim en een beroepscode. Geestelijk verzorgers zijn burgers in dienst van defensie die door de zendende instantie (het Humanistisch Verbond en de kerken) worden voorgedragen voor benoeming aan de minister van Defensie. Zij zijn, overal waar militairen gaan, voortdurend beschikbaar voor individuele begeleiding van het personeel en hun relaties. Er zijn ook buiten Nederland geestelijk verzorgers geplaatst, bijvoorbeeld op de Nederlandse Antillen. Zij doen ook mee aan vredesmissies overal ter wereld.

Voor de humanistisch geestelijke begeleiders heeft het Humanistisch Verbond een Beroepstandaard  vastgesteld. Lees verder over de humanistisch geestelijke verzorging bij Defensie 

Op de foto v.l.n.r.: Christa Compas (directeur Humanistisch Verbond) , Erwin Kamp (Hoofdkrijgsmachtraadsman HGV defensie) en Gerty Lensvelt (UvH) ondertekenen het convenant.