D66 doet goede stap met Voltooid leven-voorstel

19 december 2016

D66 doet goede stap met Voltooid leven-voorstel

Door webredactie

Het Humanistisch Verbond is verheugd over het concept wetsvoorstel Voltooid leven dat gisteren door Pia Dijkstra (D66) is gedaan. Zij legt het wetsvoorstel voor ter consultatie en wil zo een maatschappelijk debat starten. Dat is een ferme stap in de goede richting en geeft ruimte aan zowel de urgentie als de complexiteit van het onderwerp.

Door Esther Wit

Het concept wetsvoorstel beschrijft de mogelijkheden voor waardige levensbeëindiging. Er is wel een aantal voorwaarden. De wet zou gaan gelden voor mensen die ouder zijn dan 75. Daarnaast moet de wens tot levensbeëindiging vrijwillig, weloverwogen en duurzaam zijn.  Ook komt er, als het aan Pia Dijkstra ligt, een speciale beroepsgroep levenseindebegeleiders. Die is gespecialiseerd in gesprekken over levensvragen en het levenseinde. Deze professionals beoordelen ook de aanvraag en zorgen voor begeleiding van de levensbeëindiging.

Medisch versus existentieel

De Voltooid leven-problematiek valt buiten de Euthanasiewet,  waarbij een arts dodelijke medicijnen toedient aan een patiënt om een eind te maken aan ondraaglijk en uitzichtloos medisch lijden. Bij Voltooid leven gaat het niet primair over medisch lijden. Maar juist het existentiële lijden staat daarom in dit wetsvoorstel centraal.

Vanuit humanistisch perspectief is zelfbeschikking over je levenseinde bij een weloverwogen en duurzaam gevoel dat het leven voltooid is, van groot belang. Tot nu toe is het niet gelukt mensen met zo’n duurzame Voltooid Leven-wens serieus te nemen en van goede zorg te voorzien, waardoor deze groep in de kou blijft staan.
Het concept wetsvoorstel wil een waardig levenseinde voor deze groep mogelijk maken. Dijkstra legt het voorstel voor ter brede consultatie om zo het maatschappelijk debat mogelijk te maken. Ook geeft ze aan op deze manier ruimte te zoeken en het debat minder te belasten door de bestaande partijpolitieke belemmeringen, waarbij christelijke partijen structureel tegen zijn. 

Goede zorg

Het Humanistisch Verbond benadrukt dat dit concept wetsvoorstel onderdeel moet zijn van goede zorg voor ouderen. Het verlangen het leven te beëindigen mag nooit voortvloeien uit een oplosbaar gebrek in het bestaande zorgaanbod. Daarom zijn duidelijke zorgvuldigheidscriteria en goede existentiële begeleiding van groot belang. Beide aspecenten hebben een goede plek in het huidige conceptvoorstel.

Meer weten?

Lees ons opiniestuk dat ook verscheen in Trouw. Wat voltooid leven is bepalen ouderen zelf
en Schippers vergeet niet-medische routes bij voltooid leven