Kamer verdeeld over financiering levensbeschouwlijk onderwijs

10 november 2016

Kamer verdeeld over financiering levensbeschouwlijk onderwijs

Door webredactie

Structurele financiering voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs is nodig zodat kinderen een eigen visie op het leven kunnen ontwikkelen.  Dat is de inzet van een initiatiefwetsvoorstel van PvdA, ChristenUnie en CDA. Gisteren vond het eerste plenaire debat hierover plaats in de Tweede Kamer.

Op openbare basisscholen in Nederland kunnen kinderen al godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs volgen. Maar ouders moeten er wel eerst om vragen. Dit onderwijs wordt nu nog betaald uit een tijdelijke subsidie. Nico Stuy van het Centrum voor Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO), die betrokken was bij het initiatiefwetsvoorstel, en directeur van het Humanistisch Verbond Christa Compas volgden het debat met belangstelling. Het voorstel beoogt, na jaren, levensbeschouwelijk onderwijs steviger te verankeren in de wet.

Toegerust

Kamerdebat levensbeschouwlijk onderwijs

Het debat ging alleen over de bekostiging, maar ook over de vraag wat het belang is dat kinderen
op een openbare school levensbeschouwelijk onderwijs krijgen. Kamerlid Vermue (PvdA).  "Ouders willen dat hun kinderen leren dat mensen verschillend kunnen denken over religie en levensbeschouwing. DIt is en blijft overigens geregeld in artikel 23 van de grondwet. Zo kunnen leerlingen een eigen visie op het leven ontwikkelen. "Kinderen kunnen goed toegerust de samenleving in," vult Bisschop (SGP) aan.

Kwaliteit

Om godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs van goed niveau te kunnen geven, moet er structureel budget voor zijn, vindt Amhaouch (CDA). Pas dan kunnen leraren zich voldoende specialiseren en zijn zij zeker van hun baan. Het levensbeschouwelijk onderwijs wordt namelijk niet gegeven door de school zelf, maar door speciale leraren.

Een wettelijke grondslag voor levensbeschouwelijk en godsdienstonderwijs geeft zekerheid en duidelijkheid, oordeelt Bruins (ChristenUnie). En volgens hem voorziet het in een behoefte.

Aparte groepjes

Kinderen volgen het levensbeschouwelijk onderwijs in een aparte groep. Ze krijgen het immers alleen als hun ouders dat willen. Dat vindt Van Dijk (SP) een nadeel, want "dan doen ze het juist niet meer samen". Ook Straus (VVD) ziet niets in aparte lessen over een specifieke stroming: wie dat wil kan naar een bijzondere school.

Bekeringsdrang

Godsdienstlessen door een pastoor, dominee, imam of rabbi gaan waarschijnlijk gepaard met zendingsdrift of misschien zelfs met bekeringsdrang, vreest Beertema (PVV). Hij is voorstander van algemene lessen over levensbeschouwing, maar in de variant die de initiatiefnemers voorstellen, heeft hij geen vertrouwen. De initiatiefnemers en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) reageren de komende weken.

Ons standpunt

Het Humanstisch Verbond maakt zich vanaf de oprichting sterk voor professionale levensbeschouwelijke vorming. Samen met HVO, de Univeriteit voor Humanistiek  en Human ontwikkelen we programma's waarmee professionals in het onderwijs levensbeschouwing bespreken en invullen. Uitgangspunt: ieder kind moet de ruimte hebben in vrjiheid een eigen levensbeschouwing te ontwikkelen.

Daarbij past ook Bildung. Joep Dohmen houdt In de Socrateslezing op maandag 14 november in Den Haag een hartstochtelijk pleidooi voor een tegencultuur van moderne Bildung in het onderwijs. Meld je nu aan op www.socrateslezing.nl.(wees snel want we zijn bijna vol!)

En op 22 november zijn de Opvoeders Frank Meester en Stine Jensen in Amsterdam. Wat is goed opvoeden en hoe houd je dat een beetje leuk? Een filosofische zoektocht samen met jou!

Foto: Denktank, een programma van Human over tieners en hun verwachtingen voor de wereld.

Bron: Verslag Tweede Kamer
Foto: Kamerdedat, met rechtsachterin NicO Stuy