Praat mee over 'voltooid leven'!

10 oktober 2016

Praat mee over 'voltooid leven'!

Door webredactie

In het debat over stervenshulp bij mensen die hun leven ‘voltooid’ prijst het Humanistisch Verbond de moedige stap die minister Schippers heeft genomen om ook aan deze groep mensen hulp te bieden. Zij kiest daarbij voor medische stervenshulp. Wij bepleiten echter ook dat stervenhulp, onder voorwaarden, ook door niet-medici en familie gegeven kan. Over dit standpunt ontvingen we enkele reacties van leden en niet-leden. Volgens hen ligt de nadruk teveel op zelfbeschikking en autonomie en niet op waardige zorg.

Sommige leden wezen op het webbericht van vorige week. Daarin pleit het Humanistich Verbond ervoor meerdere routes mogelijk te maken, zoals het onder voorwaarden opheffen van het verbod op hulp bij zelfdoding door een familielid of een niet-medisch stervensbegeleider.

Een lid verwijt ons een eenzijde blik. Want de focus op autonomie houdt de kwetsbaarheid van ouderen te zeer buiten beeld. Er wordt ook gewezen op de politieke kwetsbaarheid van ouderen die niet langer in een 'herbergzame en solidaire samenleving leven en zich maar al te gemakkelijk overbodig kunnen gaan voelen'.

Dit wordt gestaafd door met name het zorgethisch promotieonderzoek van Els van Wijngaarden (UvH). "Zij heeft laten zien dat ouderen die een eind aan hun leven willen maken omdat ze dat voltooid achten, zich eigenlijk vooral eenzaam en overbodig voelen en bang zijn om afhankelijk te worden.  De term 'voltooid leven' schetst volgens haar een te rooskleurig beeld. "

Zorgzaam omzien naar elkaar en werken aan een humane samenleving is een taak voor iedereen. Geen samenleving van op zichzelf staande losse en autonome individuen, maar van mensen die onderling van elkaar afhankelijk zijn en ervaren dat afhankelijkheid niet iets is om je er sociaal overbodig door te moeten gaan voelen.
"Je kunt je afvragen of eenzaam zijn wel gepaard kan gaan met het autonoom kunnen maken van keuzes."

Wat vindt u?

Is onze opvatting over voltooid leven te eenzijdig?

Reageer en praat met ons mee. Hier op deze pagina in het forum of liever op Facebook.