Praat met elkaar over de laatste levensfase

1 mei 2017

Praat met elkaar over de laatste levensfase

Door Roeland Ensie

Hoe bewust gaan mensen om met ouder worden, het levenseinde en de dood? En hoe kunnen ze daarover praten? De coalitie Van Betekenis tot het Einde (VBE) stimuleert betekenisgeving in de laatste levensfase. Het Humanistisch Verbond sloot zich vorig jaar bij deze coalitie aan. Projectleider VBE Anne Stael: “Het Humanistisch Verbond is een van de partners met voelsprieten in de samenleving”

Hoe ontstond Van Betekenis tot het Einde?

“Vanaf het begin is het doel om samen na te denken over een betekenisvol leven in de laatste fase van je leven. Hoe bereik je dat?  Er blijkt veel schroom te zijn om je uit te spreken over dit onderwerp. Uit onderzoek (TNS NIPO, 2009)  blijkt dat 80 procent van de mensen graag wil weten hoe hun naasten de laatste levensfase willen invullen. 40 procent wil erover praten. Toch is er voor veel mensen een drempel: ze hebben een duwtje in de rug nodig. Wij geven dat duwtje met verschillende initiatieven.”

Wat vind je van de samenwerking met het Humanistisch Verbond?

“Het Humanistisch Verbond is een van de partners met een eigen geluid. Dat betekent voor mij werken met een enthousiaste organisatie met veel voelsprieten in de samenleving. Het mooie is dat er via lezingen grote groepen worden bereikt, maar dat er ook in kleine groepen gepraat wordt over ‘intieme’ thema’s: zoals verdriet en rouw bij suïcide in je omgeving.“

En hoe ben jij er bij betrokken geraakt?

Ik werk op het gebied van zingeving en zakelijkheid. En precies dat komt in dit project aan de orde. Naast het belangrijke zingevingsaspect van ouder worden, de laatste levensfase en sterven, moet er enorm veel geregeld worden bij het project. Daardoor kon ik in november 2015 als projectleider aan de slag.”

Voor welke deelprojecten loop jezelf in het bijzonder warm?

We werken nu samen met acht verschillende organisaties, christelijke en humanistische, voor allochtonen en autochtonen, voor burgers en professionals. De opvattingen over invulling van de laatste levensfase verschillen. Wat ons bindt is het feit dat het belangrijk is om te praten over de laatste fase in je leven."

Hoe helpen jullie daarbij?

"De website www.ikwilmetjepraten.nu geeft een prachtige stimulans. Je vindt er praktische tips om het gesprek aan te gaan. Daarnaast zijn er filmpjes over hoe mensen zich uiten over hun wensen en ook van betekenis willen zijn voor hun naasten. Een echtpaar, vrienden, maar ook het verhaal van Tobias en zijn vader.

Tobias: ‘Meestal in een grappige bui, zegt mijn vader. Als ik ooit dood ga, wil ik dat liedje…. Veel verder dan dat komen we niet.”

Kijk verder op de site van ikwilmetjepraten.nu. Ook voor mensen die nog niet zover zijn om het gesprek al aan te gaan staan er praktische tips om voor jezelf vast een begin te maken.

Meer informatie op Facebook van de Coalitie Van Betekenis tot het Einde.