Proef met laatste-wil-pil is een goed idee

26 mei 2016

Proef met laatste-wil-pil is een goed idee

Door webredactie

Het Humanistisch Verbond is positief over het plan van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en de Coöperatie Laatste Wil een proef te starten met het - onder voorwaarden - verstrekken van een stervenspil. Daarbij willen de organisaties samenwerken met dr. S van de Vathorst, de door de NVVE aangestelde bijzonder hoogleraar Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven.

Door Esther Wit

Nederland heeft een zorgvuldige en goed werkende euthanasiewet, toch is niet iedereen daarmee geholpen. De laatste-wil pil is bedoeld voor mensen die hun leven voltooid achten, maar niet in aanmerking komen voor euthanasie. Dat zijn vaak ouderen die klaar zijn met leven en existentieel lijden. Zij worden nu onvoldoende geholpen, omdat ze geen hulp krijgen binnen de euthanasiewet. En hulp van niet-medici bij zelfdoding is strafbaar. Daarmee blijven ze in de kou staan.

Positief

Een proef met een levenseindepil is volgens het Humanistisch Verbond dan ook een positieve ontwikkeling. Ook vanuit de politiek is positief gereageerd op de plannen.
Pia Dijkstra van D66 wil nog dit jaar met een wetsvoorstel in dezelfde richting komen.De plannen voor een wetenschappelijke proef zijn vooral welkom na het teleurstellende rapport van de Commissie-Schnabel eerder dit jaar. De commissie zag toen geen aanleiding om de euthanasiewet te verruimen.
De commissie miste daardoor een belange rijke morele kans

Existentieel lijden

Een struikelblok is onder meer de ‘medische’ achtergrond van de huidige wet. De euthanasiewet is gebaseerd op het idee dat ondraaglijk lijden medisch en lichamelijk is. Maar onder meer bij oude mensen komen ernstige vormen van existentieel lijden voor. De commissie lijkt het bestaan van een oprechte en doorleefde doodswens bij ouderen met een voltooid leven niet na te 'kunnen voelen' of op zijn minst moreel niet relevant genoeg te vinden.

Waarborgen

Nadat diverse initiatieven voor meer regie over het levenseinde op niets uitliepen, is het Humanistisch Verbond verheugd dat de NVVE begin volgend jaar een proef begint met dodelijke middelen voor ouderen die geweigerd zijn voor euthanasie. Het gaat in een nog nader uit te werken voorstel om mensen van 75+ en met vooraf gegeven toestemming van een arts. De Coöperatie Laatste Wil hanteert een leeftijdsgrens van 18 jaar en in hun voorstel hoeft geen arts betrokken te zijn.

Het is het vooral van belang dat de persoon in kwestie het leven duurzaam voltooid acht en wil sterven, vindt het Humanistisch Verbond. Maar ook dat de stervenswens met een derde (een arts of stervensbegeleider) zorgvuldig besproken wordt en dat de verstrekte middelen onder toezicht, in correct beheer en zo nodig onder medische begeleiding worden verstrekt. Dit soort waarborgen zijn nodig om het sterven goed, zorgvuldig, waardig en verantwoord te laten plaatsvinden.Vooralsnog is het goed om de specifieke groep van 75+ in de proef op te nemen, om in ieder geval ruimte voor hun problematiek te maken.

Menswaardig sterven

Het is uiteindelijk aan een wilsbekwame persoon zelf om te ervaren of het leven nog het leven waard is, vindt het Humanistisch Verbond. Ouderen die hun hun leven voltooid vinden, zouden – in plaats van via illegale middelen - menswaardig moeten kunnen sterven.Het is goed dat de NVVE en de Coöperatie Laatste Wil zich blijvend om deze mensen bekommeren en verder zoeken naar praktische hulp.

Het Humanistisch Verbond hoopt dat in het aanstaande kamerdebat ook de Tweede Kamer de tekortkomingen van het rapport inziet. Intussen zijn nieuwe wetsvoorstellen en initiatieven voor een leveneindepil zeer welkom. Op die manier kan de impasse waar we nu in zitten met weloverwogen, maar ook concrete acties worden doorbroken.

Meer weten?

Lees meer artikelen over het thema Waardig Levenseinde

Still uit Nieuwsuur: Hajo Fleming (84) lid van de coöporatie Laatste Wil